Home

Våpenkappløpet første verdenskrig

Våpenkappløp, rustningskappløp, en prosess hvor rivaliserende stater som betrakter hverandre som potensielle motstandere i en krig, konkurrerer i utvikling og oppbygging av våpenarsenaler for å forhindre at motparten vinner et avgjørende militært forsprang. Et omfattende rustningskappløp mellom Frankrike, Storbritannia og Tyskland i begynnelsen av 1900-tallet fikk stor betydning for. Romkappløpet var en uformell rivalisering mellom USA og Sovjetunionen som varte fra rundt 1957 til 1975. Supermaktene (USA og USSR) konkurrerte om å utforske verdensrommet og få første kunstige satellitt og menneske ut i rommet, og deretter få mennesker til månen.. Bakgrunnen var spenningene mellom supermaktene etter andre verdenskrig.. Det store våpenkappløpet: Menneskets første våpen er stein. De blir brukt både til jakt og i kamp Resten av 1. verdenskrig blir ubåtene imidlertid først og fremst satt inn mot de alliertes handelsflåte som transporterer forsyninger og nye tropper fra Nord-Amerika over Atlanterhavet til Europa Første verdenskrig varte fra 1914 til 1918. Fra september til november 1918 ble det inngått flere våpenstillstandsavtaler mellom ententemaktene eller de allierte (den vinnende alliansen) og sentralmaktene (den tapende alliansen). Disse avtalene dannet utgangspunkt for fredsslutningene med Tyskland, Østerrike, Ungarn, Bulgaria og Det osmanske riket som ble inngått i løpet av 1919-1920 Den første verdenskrig var en verdensomspennende storkrig med utgangspunkt i Europa som varte fra 1914 til 1918. To allianser stod mot hverandre i krigen. På den ene siden var Frankrike, Russland og Storbritannia, og fra 1917 USA, de sentrale aktørene. På den andre siden var det Tyskland, Østerrike-Ungarn og fra høsten 1914 Det osmanske.

Første verdenskrig. 1. VERDENSKRIG. 1. verdenskrig ble kalt 'den store krigen'. Og med god grunn. Til sammen 16,5 millioner soldater og sivile døde under det fire år lange blodbadet. Første verdenskrig 1. verdenskrig: Tidslinje. 5 minutter 1. verdenskrig: Tidslinje Første verdenskrig var en global konflikt, utløst av skuddene i Sarajevo, med sentrum i Europa, som varte fra 1914 til 1918.Mer enn 70 millioner soldater ble mobilisert, over 9 millioner stridende og over 7 millioner sivile ble drept. Krigen omfattet datidens stormakter: Ententemaktene (opprinnelig Frankrike, Russland og Storbritannia, USA fra 1917) og sentralmaktene (Tyskland, Østerrike. Den kalde krigen var den politiske og militære rivaliseringen som utviklet seg etter den andre verdenskrig mellom Østblokken (ledet av Sovjetunionen og bestående av sovjetvennlige regimer) og Vestblokken (dominert av USA og bestående av vesteuropeiske land og disse landenes allierte). Epoken varte omtrent 40 år; fra slutten av 1940-årene til slutten av 1980-årene

våpenkappløp - Store norske leksiko

Skuddene i Sarajevo ble innledningen på første verdenskrig. Erkehertug Franz Ferdinand og hans kone Sophie, hertuginnen av Hohenberg, på trappen til rådhuset i Sarajevo fem minutter før de ble myrdet Norge under første verdenskrig var nøytralt, og måtte gå en ofte vanskelig balansegang mellom de krigførende maktenes krav og sine egne forpliktelser som nøytral stat. Selv om landet ikke deltok i verdenskrigen 1914 til 1918, led Norge likevel stor skade på menneskeliv og materiell gjennom senkningene av norske handelsskip. Over 2000 nordmenn omkom på havet under krigen

Romkappløpet - Wikipedi

I 1914 ble den østerrikske tronarvingen skutt på åpen gate i Sarajevo. Blodbadet som fulgte var den første moderne krig mellom likestilte nasjoner. Fortsatt. Undervisningsopplegg: Hvordan arbeide med kapitlet? Hvordan jobbe med kapitlet Her finner du ulike forslag til hvordan du kan arbeide med kapitlet. Forklar begrepene Første verdenskrig, Forklar begrepene, side 284 Oppgave der elevene ved hjelp av et skjema skal definere viktige begreper fra perioden. Omfang: 30 - 45 minutter. Skriv et leserinnleggFørste verdenskrig, Leserinnlegg, side. F 282 første verdenskrig 1914-1918. Forelesning i HIS102: første verdenskrig 1914-1918. Universitet. Universitetet i Bergen. Fag. Oversyn over nyare historie frå 1750 (HIS102) Opplastet av. Katrine Inderberg. Studieår. 2017/201 Første verdenskrig startet sommeren 1914 og varte frem til 11. november 1918. Det var en krig mellom to store allianser; trippelententen og trippelaliansen bestående av de største europeiske nasjonene. Trippelententen bestod av kongedømmet Storbritannia, den franske republikken og det russiske tsar Skuddene i Sarajevo 28. juni 1914 tar livet av en forholdsvis ukjent erkehertug. Men drapet vekker til live et sinne, og snart erklærer Østerrike-Ungarn krig mot Serbia, og Tyskland invaderer Belgia og Frankrike

history matters!: Historielærerens sommerekskursjon - Del

Det store våpenkappløpet: Fra kastestein til kjernevåpen

Finn flere spørsmål og test dine kunnskaper i Avtrykk sin Quiz om første verdenskrig. Lykke til! Share this: Klikk for å dele på Twitter(åpnes i en ny fane) Klikk for å dele på Facebook(åpnes i en ny fane) Du vil kanskje også like. Kommentarfelt. avtrykk 10. november 2018 1. oktober 2020 qui Første verdenskrig var en imperialistisk krig. Kunne den ha blitt stoppet? De spenningene og den militære styrken som ble bygget opp i årene før 1914, og det raske utbruddet av krigen etter hvert som én mobilisering førte til en neste, gjør at første verdenskrig kunne virke uunngåelig. Det var den ikke Staten Norge deltok ikke i første verdenskrig. Det gjorde derimot tusenvis av nordmenn. Et sted mellom 14 000 og 16 000 norskfødte menn og kvinner, stort sett norsk-amerikanere, deltok i første verdenskrig, de fleste på den allierte siden Våpenkappløpet Hærene Flåtene Krigsplaner KRIGSUTLØSENDE FAKTORER 1908-14 Krise etter krise Attentatet fører til krig i Europa Bemerk at oppgaven er skrevet på Dansk! Utdrag Indledning Opgaven omhandler grundene til udbruddet af Første Verdenskrig. Grunden hertil er, at Første Verdenskrig, efter min mening har været. 7. Hva slags utenrikspolitikk førte Norge under første verdenskrig? 8. Hva menes med begrepet verdenskrig? 9. Hva gikk våpenkappløpet konkret ut på? 10. Hva menes med den polske korridor? 11. Hva menes med begrepet nøytralitet? 12. Hva var folkeforbundet, og hva var organisasjonenes mål? 13

Bakgrunnen for utbruddet av første verdenskrig var sammensatt. Våpenkappløp, kolonisering og fransk revansjelyst etter å ha tapt krigen mot Tyskland i 1871, var noen av årsakene. Det samme var Balkankrigene i 1912-1913 Kilder 1914 - 1940: første verdenskrig og mellomkrigstiden Vår ære og vår makt Publisert 16. nov. 2018 11:32 . Kildeintroduksjon. Drama om krigsprofitører under første verdenskrig. Les mer Arbeiderklassen og idrett. Publisert 20. nov. 2018 18:20.

Første verdenskrig - årsaker og konsekvenser Første verdenskrig (1914-1918) er krigen som endret verden. Verdenskrigen kostet 18 millioner mennesker livet, to imperier gikk i oppløsning og grunnlaget ble lagt for andre verdenskrig. Hva var årsaken til denne blodige krigen? Forfatter: Ingrid Wærnes Minde 28. juni 1914 ble den østerrikske tronarvingen Franz Ferdinand drept i et. Undervisningsopplegg: Den første verdenskrig. Målgruppe: 10 klasse, VGS. Undervisningsopplegget inneholder kontrollspørsmål og forslag til gruppe/plenumsdiskusjoner basert på temaheftet: Den første verdenskrig. Trykk på bildet for å laste ned temaheftet i PDF format. Kontrollspørsmål: Hvem var Franz Ferdinand og hva skjedde med ham Første verdenskrig var en ønsket krig er drøfteoppgaven. jeg sliter veldig med å vite hva jeg burde fortelle om i oppgaven. kan noen hjelpe???? har foreløpig litt om alliansene, nasjonalismen og litt om Bismarck. Plis hjelp en desperat ungdom???? 1. verdenskrig eller første verdenskrig (oprindeligt Den store krig eller (indtil 1939) blot Verdenskrigen) var en global militær konflikt, der varede fra 1. august 1914 til 11. november 1918 og fandt sted på slagmarker hovedsageligt i Europa, men også i Mellemøsten, Afrika og sporadisk i Sydøstasien.Krigen kostede over ni millioner menneskeliv og blev dermed en af de blodigste.

første verdenskrig - fredsslutningene - Store norske leksiko

Unike bilder fra første verdenskrig Soldater samles rundt et piano som ble forlatt av tyske soldater i Frankrike, for å feire slutten av krigen 11. november 1918 Besvarelse på prøve i Historie på Vg3 om 1. verdenskrig. 1)Nevn de indirekte årsakene til 1. verdenskrig og si noe om bakgrunnen for dem. 2)Si det du vet om maktforholdene på Balkan før krigen og 3) Hvilke interesser hadde alle de involverte partene på Balkan i 191

Første verdenskrig - Store norske leksiko

 1. 1945-49: Den kalde krigen innledes. Etter 2. verdenskrig lå Tysklands skjebne i hendene på seierherrene, som bestemte seg for å dele landet i en østlig og en vestlig sone okkupert og kontrollert av Sovjetuni­onen og de allierte - USA, England og Frankrike
 2. Våpenkappløpet. Begge landene ville skaffe seg store og mektige våpen, så de kunne true motstanderen. De lagde større, sterkere og kraftigere våpen. Atomvåpnene kom for første gang i Hiroshima, i slutten av andre verdenskrig. Amerikanerne hadde mange høyt utdannede forskerere fra mange steder i verden
 3. Kap 11: Første verdenskrig - Den store katastrofen Skuddene i Sarajevo - 28. juli i 1914 var den østerriksk-ungarske tronfølgen, Franz Ferdinand, på offisielt besøk i Sarajevo (provinshovedstaden i Bosnia-Hercegovina) - som Østerrike- Ungarn hadde tatt kontroll over 6 år tidligere
 4. Fasit kontrollspørsmål Den første verdenskrig Hvem var Franz Ferdinand og hva skjedde med ham? Franz Ferdinand var tronfølgeren i personalunionen Østerrike-Ungarn. På offisielt besøk til Sarajevo 28 juni 1914 ble han og hans ektefelle utsatt for et attentat. Attentatmennene tilhørte den bosniske ungdomsorganisasjonen Mlada Bosna (Unge Bosnia). Attentatet har i ettertid blitt kjent som.
 5. dre sentraleuropeiske stater og Tyskland ble omformet fra monarki til republikk
 6. Den første verdenskrigen påvirket i veldig sterk grad vår del av verden. Det er veldig komplisert å si noe kort og enkelt om hva som startet første verdenskrig. Den utløsende faktoren og selve krigsutbruddet er det stort sett enighet om. So
 7. Balkankrigene var to militære konflikter i 1912-1913 som bidro til å lade opp spenningen på Balkan kort tid før utbruddet av den første verdenskrig. I den første Balkankrigen kjempet Balkanforbundet (Bulgaria, Serbia, Montenegro og Hellas) mot Det osmanske riket (Tyrkia), og Det osmanske riket mistet nesten alle sine europeiske områder

1. verdenskrig. Kort beskrivelse av hele 1. verdenskrig fra start til slutt. Oppgave ble skrevet ved 9. klassetrinn. Sjanger Temaoppgave Språkform Bokmål Lastet opp 02.04.2003 Tema 1. verdenskrig. Starten på krigen: I juni 1914 kom den oppsiktsvekkende nyheten fra Sarajevo (hovedstaden i Bosnia. Fredag 1. juli er det hundre år siden britene opplevde sitt største militære tap noensinne. 20.000 britiske soldater ble drept i løpet av Somme-offensivens første dag. .no/a/8421823>Klikk. Ta vår første verdenskrig quiz og finn ut hva du kan om krigen som forandret Europa! I Norge er andre verdenskrig godt kjent, mens den første er mindre kjent. Derfor har vi laget vår egen første verdenskrig quiz. Spørsmålene ligger på både tiden rett før, tiden rett etter og selve krigen. Her kan du lese mer om første verdenskrig

Den norske handelsflåten ble hardt rammet av tyskernes ubåtkrig i 1. verdenskrig. Omtrent 2000 norske sjømenn mistet livet Men under første verdenskrig greide en tysk og en britisk ubåt kunststykket. Del på Twitter Del på Facebook 0. Nyttige tjenester. Populære tjenester. Navneguiden Biltester Oprifter Gravid - uke for uke Tester av sportsutstyr. Regn ut. Ditt kaloribehov Din BMI Når du får eggløsning Når du har termin Tilfeldige angrep. Den gul-grønne skyen ved Ypres var det første vellykkede giftgassangrepet i historien. 16 år tidligere - i 1899 i Haag - hadde Tyskland, Frankrike og Storbritannia skrevet under på et forbud mot kjemisk krigføring, men forut for første verdenskrig eksperimenterte alle tre landene likevel ivrig med tåregass

Hvem har skylden for første verdenskrig? Versaillestraktaten etter første verdenskrig ga tyskerne all skyld for krigen, og dette har vært den tradisjonelle f.. Den første verdenskrig var også en utløsende årsak til Den russiske revolusjonen som førte til opprettelsen av Sovjetunionen. Mange mener at de to verdenskrigene kan sees på som én krig med en 20 års våpenhvile i mellom, og på mange måter henger disse også sammen Det er 101 år siden første verdenskrig sluttet, men den er fortsatt i aller høyeste grad aktuell. Kinoaktuelle Sam Mendes 1917 som utspiller seg på denne krigens slagmarker er en av filmene det stilles høyest forventninger til i år. Den har høstet nok lovord til å bli årets store Oscar-favoritt og i den forbindelse ser vi nærmere på første verdenskrig på film Begrep. blankofullmakten, Tysklands støtte til Østerrike-Ungarn i 1914 dersom landet ville angripe Serbia. den nøytrale allierte, betegnelse på Norge under første verdenskrig lansert av den norske historikeren Olav Riste i 1960-årene. dyrtid, periode under første verdenskrig da vanlige arbeideres lønninger ikke steg i takt med vareprisene..

Første verdenskrig - historienet

Det er ingen tvil om at første verdenskrig var en særdeles blodig krig. Det samlede tapstallet er ufattelig: 17 millioner mennesker ble drept under konflikten. I den tapte generasjonen, årskullene født mellom 1892 og 1895, mistet en av tre menn livet Første verdenskrig brøt ut i 1914 og varte i fire år. «La belle epoque» betyr den vakre tiden. Uttrykk som fransk franskmennene kalte tiårene før første verdenskrig. Grunnen til det var siden Europa var inne i en lang fredsperiode og levestandarden for folk flest steg. Troen på at teknikk og vitenskap ville bringe verden framover, var.

Første verdenskrig - Wikipedi

Den kalde krigen - Wikipedi

 1. Dette ble en av årsakene til neste verdenskrig. De første årene etter selvstendigheten i 1918 hadde Polen diverse stridigheter med nabolandene, og spesielt blodig ble den polsk-russiske krigen i 1920. Et særtrekk ved den nye staten var at en tredel av innbyggerne var av ikke-polsk opphav (tyskere, ukrainere og hviterussere). Finlan
 2. Før første verdenskrig brøt ut i 1914 drev imperialisme, nasjonalisme og kapprustning stormaktene i Europa fra hverandre. Aviser og skole var fylt av nasjonalistisk propaganda, og statene inngikk allianser som stod mot hverandre
 3. Sudetenland var etter første verdenskrig avstått til den nye nasjonen Tsjekkoslovakia, som på ingen måte ville gi fra seg de rike landområdene. Hitler truet med krig, og på en stor konferanse i München høsten 1938 ble stormaktene i Europa enig om å gi disse områdene til Tyskland som et rettferdig krav
 4. Første verdenskrig og etterkrigskrisene skapte et mer nasjonalistisk og innadvendt klima i mange land. I den vanskelige økonomiske situasjonen som oppstod i kjølvannet av første verdenskrig, valgte flere land å takle problemene gjennom proteksjonistiske midler for å beskytte sin egen økonomi
 5. Første verdenskrig: Scener fra fortiden blandet med nåtiden. msn nyheter. levert av Microsoft News. Det første bildet er fra Place de la Concorde i Paris, Frankrike - 1918, 2014
 6. Den første verdenskrig startet i Europa, men ble raskt global, og 31 land ble etter hvert direkte berørt av krigen. Den regnes som en av de blodigste krigene utkjempet i historien og den aller første «totale krig» der hele befolkningen og økonomien ble involvert i krigføringen. Krigen varte fra den 28. juli 1914 til den 11. november 1918

Her har du en oppgave som handler om 1. verdenskrig og den etterfølgende økonomiske krisen. Oppgaven inneholder utløsende og grunnleggende årsaker til 1. verdenskrig, samt en refleksjon rundt skyldspørsmålet. I tillegg ses det på årsaker til og konsekvenser av den økonomiske krisen på 1930-tallet Første verdenskrig førte til mangel på en rekke varer i Norge. Myndighetene innførte derfor rasjonering. Fra januar 1918 til sommeren 1919 var også matvarer rasjonert. Dette gjorde situasjonen svært vanskelig for mange familier, som for eksempel for Marie Fauli på Torpebjerget i Borge i Østfold

Hei, trenger litt hjelp med å finne fakta om den kalde krigen, med fokus på våpenkappløpet mellom sovjet (russland) og USA. Dette er 10.klasse nivå, så ikke noe universitets begreper takk Wikipedia og Store Norkse Leksikon har ikke gitt meg noe stor hjelp Under første verdenskrig 1914-1918 var Norge nøytralt, og måtte gå en ofte vanskelig balansegang mellom de krigførende maktenes krav og sine egne forpliktelser som nøytral stat. Selv om landet ikke deltok i krigen, led Norge likevel stor skade på menneskeliv og materiell gjennom senkningene av norske handelsskip

første verdenskrig - viktige hendelser - Store norske leksiko

 1. I hvilken periode pågikk Den første verdenskrig? A: 1912 - 1916. B: 1913 - 1917 C: 1914 - 1918 D: 1918 - 192
 2. De første seks årene etter første verdenskrig laget Dix 50 trykk i svart/hvitt som han bare kalte Der Krieg. Bildene er utstilt på et krigsmuseum i den franske landsbyen Péronne ved Somme.
 3. Første verdenskrig i arkivene. Veiledning til arkiver som inneholder opplysninger om Norge og første verdenskrig. Norge deltok ikke direkte i krigen, men var nøytralt. Landet vårt kom likevel til å merke krigen på ulike måter og på ulike områder
 4. I Australia ble utbruddet av første verdenskrig mottatt med entusiasme. Allerede før Storbritannia erklærte krig mot Tyskland hadde Australia lovet å støtte Imperiet. Etter krigsutbruddet begynte Australia umiddelbart å forberede tropper til utenlandstjeneste. Den første kampanjen Australia var del av var å invadere Tysk Ny-Guinea med den nyopprettede Australian Naval and Military.
 5. Under får du en oversikt over temaet filmer 1. verdenskrig. Filmserien inneholder 60 relaterte filmer eller TV-serier som hører med under temaet filmer 1. verdenskrig. Oversikten over de beste filmene eller TV-seriene i temaet filmer 1. verdenskrig som er stemt frem av brukerne på filmfront.no
 6. NORDMENN I KRIG: 16 millioner mennesker døde i Første verdenskrig. Et sted mellom 14 og 16 000 norskfødte menn og kvinner deltok i krigen, langt de fleste på den allierte siden

Norge under første verdenskrig - Wikipedi

Mandag ble det funnet en granat i Frogner bydel. Politiet tror granaten stammer fra første verdenskrig Afrikas første verdenskrig Krigen i Kongo har kostet minst to millioner mennesker livet. En stammekrig? Nei - det handler om naturressurser som fremfor alt er beregnet på vestlige markeder..

Første verdenskrig var en global konflikt, med sentrum i Europa, som varte fra 28. juli 1914 til 11. november 1918. Mer enn 70 millioner soldater, blant dem rundt 60 millioner e Traktaten var den offisielle slutten på første verdenskrig. Traktaten ble ratifisert 10. januar 1920 og krevde at Tyskland tok på seg ansvaret for krigen og dermed var pliktig til å betale store beløp i krigserstatninger I snart hundre år har britene båret en rød valmue for å hedre og minnes soldatene som falt under første verdenskrig. Men blomstersymbolet er kontroversielt

Første verdenskrig - Forløp - YouTub

Den første verdenskrig brøt ut som følge av en rekke feilgrep. Europeiske ledere oppførte seg som «en generasjon av søvngjengere som uforvarende snublet over kanten av dommedagsstupet den idylliske sommeren 1914».The Fall of the Dynasties-The Collapse of the Old Order 1905-1922 Første verdenskrig raste også på den russiske fronten, på Balkan og i Italia, og spredde seg til Midtøsten, de afrikanske koloniene, og Asia - der Japan tok de alliertes side og angrep tyske øyer i 1914. USAs intervensjon kom sent, men ble avgjørende for krigens utfall, i 1917 100 år siden julemiraklet fra første verdenskrig. Den spontane våpenhvilen på vestfronten julen 1914 får oppmerksomhet i ny reklamefilm. Sverre Bjørstad Graff / ABC Nyheter. 13. nov. 2014 15:28 - Oppdatert 14. nov. 2014 07:59. Del (1) 1 Sende Del på Twitter Del på E-post Kopier lenke Kopiert Året er 1917, første verdenskrig herjer og Tyskland nå har gitt ordre om å innføre uinnskrenket ubåtkrig. I «Torpedert - krigsseilere under første verdenskrig» møter elevene Bernhard Bjørvik som har tatt hyre som messegutt på Bergensdamperen «Gurre». Han forteller om et samfunnet preget av usikkerhet, vareknapphet og spionfrykt. Og ikke minst Gurres siste seilas

En montage på 35 minutter. Undervisningsmateriale: https://drive.google.com/open?id=1usqaPubDL-K4RXYBCMyitJXBBj0Nrv2V Researchet, fortalt og redigeret af Zek.. Det korte historiekurset 17/25 til kjapp eksamensrepetisjon. Profnick har også lengre videoer, bare søk Start studying Første verdenskrig. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools

I løbet af Første Verdenskrig blev det forbudt for de dansksindede soldater at skrive hjem på dansk, men kontrollen med brevene var meget løs, og mange fortsatte med at skrive på dansk. »Den tyske militær-censur var ikke så striks, så du kunne skrive mere eller mindre, hvad du ville Den første prototypen på et maskingevær ble laget allerede i 1884.Det ble fra omkring 1895 tatt i bruk i flere britiske kolonier, men maskingeværet kom først riktig inn i de europeiske hærene sent fordi det hadde et dårlig rykte, ettersom det ofte gikk i stykker midt i kampens hete. Men frem til første verdenskrig ble det utviklet nye og forbedrede modeller, bl.a. Vickers. This quiz is incomplete! To play this quiz, please finish editing it. Delete Quiz. This quiz is incomplete! To play this quiz, please finish editing it Norge var jo nøytralt i første verdenskrig, men det brydde ikke alltid de tyske styrkene seg om. Såvidt jeg vet omkom ca. 2000 nordmenn i krigshandlinger i første verdenskrig, jeg vil anta at de fleste var sjøfolk. Er det noen som vet om det finnes kilder med en oversikt over de falne? For ordens..

Kapittel 11: Første verdenskrig - Perspektive

Første verdenskrig var en av de blodigste krigene som noensinne er blitt utkjempet i Europa.Den varte fra 28. juli 1914 til 11. november 1918 og medførte vesentlige endringer av verdenskartet. Nye stater oppsto etter nasjonalstatprinsippet, Østerrike-Ungarn forsvant og ble erstattet av en mengde mindre sentraleuropeiske stater, og Tyskland ble omformet fra monarki til republikk Mens første verdenskrig på vestfronten ble skyttergravskrig, var frontlinjene på østfronten flytende og skyttergraver ble aldri skikkelig etablert. Den lange fronten førte til lav soldattetthet. Terrenget i den østeuropeiske krigsskueplassen var ganske fast, hvilket gjorde det nærmest umulig å konstruere kompliserte skyttergravssystemer

F 282 første verdenskrig 1914-1918 - HIS102 - UiB - StuDoc

Den første verdenskrig fikk, til tross for nøytraliteten, store følger for Norge, både fordi man var så nært knyttet den internasjonale handelen og fordi krigens behov skapte økt etterspørsel etter enkelte norske varer i utlandet og et større behov for å produsere varer man trengte selv ettersom tilbudet fra Europa stupte Første verdenskrig beskrives som det 20. århundres urkatastrofe. I tillegg til omrokkering på Europakartet, ledet krigen til en generell samfunnsomveltning, til Den russiske revolusjon, til nazismen, til andre verdenskrig og atombomben. Det som ofte glemmes er hvor banebrytende krigen også var, i militær sammenheng Første verdenskrig innebar ikke bare et historisk veiskille for Europa, men også et veiskille for tradisjonalistisk og modernistisk kunst og litteratur. Gjennom store deler av 1900-tallet har tradisjonalismen og modernismen fungert som to motpoler. Tradisjonalistene mener at kunstneriske uttrykk skal kunne leses og forstås av publikum Historikere snakker om fem forskjellige slag i Ypres-området gjennom første verdenskrig, med mange hundretusen døde til sammen.. Det første skjedde på høsten 1914, rett etter at krigen hadde brutt ut. Det neste store slaget skjedde våren 1915 og står som en milepæl i militærhistorien Brazier sier første verdenskrig også medvirket til at flere ekstreme politiske ideologier som fascisme, nazisme, kommunisme og militant islamisme fikk sitt gjennombrudd. Den russiske revolusjon i 1917 kan delvis forklares med utgangspunkt i første verdenskrig, i følge Brazier

Bakgrunnen for første verdenskrig - Mennesket

Norge var på lik linje med de andre skandinaviske landene, nøytralt under første verdenskrig. Norges nøytralitet gav muligheter for stor økonomisk profitt for norsk skipsfart. Nye rederier, som spekulerte i skyhøye fraktpriser, dukket opp i hopetall. Men virksomheten var ikke uproblematisk, og etter hvert ble handelsfarten også svært farlig Bakgrunn til første verdenskrig er et av de mest diskuterte emnene i historiografien siden første verdenskrig startet 28. juli 1914.Denne artikkelen handler om de ulike hendelsene som er vurdert som de direkte og indirekte årsakene til krigen

NRK TV - Apokalypse - første verdenskrig - 1

La belle epoque, «den vakre tiden», tiårene før første verdenskrig da europeere flest ikke fryktet for krig. Versaillesfreden, fredstraktaten mellom de allierte (USA, Frankrike, Storbritannia) og Tyskland etter første verdenskrig. Wilsons 14 punkter, fredsplan laget av USAs president Woodrow Wilson under første verdenskrig Med videoaktuelle 1917 er det tid for en ny runde med filmer om første verdenskrig. Det er snart 106 år siden krigen startet, men aldri før har den vært like interessant filmatisk. Her ser vi nærmere på de 10 beste filmene som skildrer grusomhetene på krigens slagmarker, dens skyttergraver og ingenmannslandet mellom skyttergravene. 10. Passchendaele [ Søndag avsluttes første verdenskrig. Nesten 92 år etter at krigen ble avsluttet betaler Tyskland sitt siste avdrag på 70 millioner euro. Dermed har de oppfylt forpliktelsene i Versailles-traktaten, og første verdenskrig er endelig et avsluttet kapittel

Første verdenskrig og den russiske revolusjonen nøye fremstilt gjennom spørsmål. Bokmål Sammendrag av pensum. Folkestyre, makt og innflytelse. Fordypning i et av 9. klasses kapitler i samfunnsfag. Karakter: 6 Bokmål Særoppgave. 1. verdenskrig. Kort beskrivelse av. Hele 50 % av den norske handelsflåten ble senket under krigen, det største prosentvise tapet av en handelsflåte under hele første verdenskrig og omlag 2000 sjøfolk i den norske handelsflåten omkom. Her er et utvalg unike bilder fra museets samling fra norske og utenlandske skip som våget å krysse Atlanterhavet under første verdenskrig I Ypres hedres 54 000 falne uten gravsted fra første verdenskrig hver eneste kveld Winston Churchill: Ikke noe helligere sted i hele verden

 • Tifotkreps som smaker omtrent som hummer.
 • Markering av kvinnedagen.
 • Høyeste smeltepunkt metall.
 • Gjengangere dvd.
 • Touch klokke barn.
 • Badeferie i normandie.
 • Teatersport oslo.
 • Babysokker som sitter på foten oppskrift.
 • Vesteraalens avis no.
 • Wohnung radolfzell kaufen.
 • Herz und augenprobleme.
 • Team spelletjes volwassenen.
 • Awp asiimov ft float.
 • Ndla new zealand.
 • Scandic alta restaurant.
 • Møll nattsvermer.
 • Pantone pms.
 • Flere måneder.
 • Na boom fürstenfeld fotos.
 • Zafran restaurant oslo.
 • Tannråte behandling.
 • Camelbak munnstykke og sugerør.
 • Ходячие мертвецы лостфильм.
 • Kattekrigerne anmeldelse.
 • Økologisk frisør frogner.
 • Svigermors tunge stell.
 • Förstärka bluetooth signal.
 • Skur 22.
 • Sos international göteborg.
 • Spørsmål om reformasjonen.
 • Hva er lean drink.
 • 1 zimmer wohnung essen frohnhausen.
 • Kube kunst.
 • Gepa the fair trade.
 • Hvordan koble mac til apple tv.
 • Hella 3003 pære.
 • Fettlever kosthold.
 • Napoleon bonaparte fakta.
 • Varulv spill.
 • Nasa canlı yayını izle ay tutulması.
 • Antall skiver i et brød.