Home

Statens standardavtale ssa b

Statens Standardavtaler (SSA) Anskaffelser

Statens standardavtaler (SSA) ble lansert for å effektivisere anskaffelsesprosessen, men det er fortsatt en del usikkerhet knyttet til korrekt bruk av SSA-porteføljen. Med vårt nettkurs får du en praktisk gjennomgang av SSA-malene Ved SSA-B og SSA-B enkel, vil bilag 1 kun inneholde en overordnet beskrivelse av bistanden som skal ytes (og ikke klart definerte krav). Spørsmål? Har du spørsmål til noe av innholdet på denne siden, ta gjerne kontakt med Charlotte Lindberg på ssa-post@dfo.no Nytt om SSA-O 20.05.2019 B okmål versjonene av SSA-ene er nå oppdatert for å reflektere ny forskrift om elektronisk faktura. Benytter du de engelske versjoner, må du oppdatere disse med tilsvarende regulering

Velg riktig statens standardavtale (SSA) Anskaffelser

 1. Guide til statens standardavtalar, SSA. Statens standardavtalar er kontraktar som du kan bruke når du kjøper IT- og konsulenttenester. Guiden gjev ei rask innføring i dei ulike avtalane og kva avtalar som skal brukast på ulike anskaffingar. Guiden passar for alle tilsette i staten
 2. Statens standardavtaler (SSA) er en portefølje bestående av åtte ulike avtalemaler for kjøp av tjenester, utarbeidet av Statens Innkjøpssenter ved Direktoratet for IKT og forvaltning (Difi). Formålet er å forenkle anskaffelsesprosessen i statlige virksomheter
 3. Statens standardavtaler (SSA) er kontraktsmaler tilpasset kjøp av IT og konsulenttjenester. Malene er gratis å bruke, og er tilgjengelige på norsk og engelsk. Det finnes flere forskjellige avtaler slik at du kan velge en avtale tilpasset ditt behov
 4. Statens standardavtaler (SSA) er kontraktsmaler tilpasset kjøp av IT og konsulenttjenester. Det er flere ulike avtaler tilgjengelig på nett som er gratis å bruke. Du kan bruke avtalene og velge den som er tilpasset ditt behov
 5. Statens Standardavtale er nå kommet i helt nye versjoner. En omfattende og meget god revisjon er gjennomført. Å få til omfattende revidering av SSA-avtalene har vært en hovedsak for IKT-Norge. For to år siden gikk det så langt at vi måtte true med å gå til EU´s overvåkningsorgan dersom avtalene ikke ble revidert
 6. Statens standardavtaler (SSA) Statens standardavtaler (SSA) er fritt tilgjengelige kontraktsmaler utarbeidet av Difi, til bruk ved ulike typer IKT-anskaffelser og til kjøp av konsulenttjenester. Malene blir jevnlig oppdatert og forbedret. Difi anbefaler å benytte de nyeste versjonene av avtalene
 7. Kursmodul 2: Statens Standardavtaler - SSA-S og SSA-V, SSA-B, SSA-O og SSA-R. Gjennomgang av SSA-S, SSA-V SSA-B, SSA-O og SSA-R med hovedvekt på SSA-S og SSA-V; Råd og tips om tilpasninger av avtalene avhengig av hva de skal brukes til; Typiske problemstillinger som dukker opp i forbindelse med praktisk bruk av avtalen

Statens standardavtaler

Statens standardavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester Rammeavtalen - Direktoratet for forvaltning og IKT, juli 2015 med endringer SSA-R med endringer Side 4 av 10 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1.1 FORMÅL OG OMFANG Denne avtalen er en rammeavtale mellom Kunden og Leverandøren om leverans Se informasjon om kurs 2: Statens Standardavtaler - SSA-V, SSA-D, SSA-L, SSA-B, SSA-O og SSA-R. Vi gjør oppmerksom på at antall plasser er begrenset. Det deles ut kursbevis. Ved avmelding av kurset senere enn én uke før, belastes kursavgiften i sin helhet. Kursledere Merk at overordnet gjennomgang av den generelle SSA-porteføljen og de grunnleggende aspekter ved avtaleverket kun inngår i kurs 1. Deltar du kun på kurs 2 kan det derfor være en fordel å kjenne litt til SSA-porteføljen på overordnet nivå. KURS 2: Statens Standardavtaler - SSA-V, SSA-D, SSA-L, SSA-B, SSA-O og SSA- Guide til statens standardavtaler; Avslutt; Du er her: Guide til statens standardavtaler Brukerstøtte: ekurs@digdir.no; Telefon: +47 24 05 56 02 E-post: postmottak@dfo.no; Org.no: 986 252 932 Bruksvilkår; Go to top of page ↑. En betalingsfrist på 30 dager er en anbefalt standard som blir brukt i Statens standardavtaler (SSA). Verken økonomiregelverket eller andre regelverk og lover sier at en betalingsfrist på 30 dager er en generell regel og rettighet statlige virksomheter kan påberope seg

Statens Standardavtaler - kjøpsavtalen (SSA-K) Dersom du skal kjøpe IT og konsulenttjenester kan du bruke kontraktsmalene kalt statens standardavtaler (SSA). Det finnes ulike avtaler tilpasset forskjellige formål. Avtalene er gratis å bruke og ligger tilgjengelig på nett. 29. april 2020 Statens standardavtaler (SSA) SSA-avtalene er utarbeidet og forvaltes av DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT), og inkorporerer innspill fra både kunde og leverandørsiden. Det finnes åtte maler hvor flere ble revidert så sent som i juli 2015. Avtalene har det til felles at de inneholder en hovedtekst med sentrale kjøpsrettslige bestemmelser og klausuler om immaterielle [ Statens standardavtaler (SSA) er en portefølje bestående av åtte ulike avtalemaler for kjøp av tjenester, utarbeidet av Statens Innkjøpssenter ved Direktoratet for IKT og forvaltning (Difi). Formålet med SSA-malene er å forenkle anskaffelsesprosessen i statlige virksomheter.I dag benyttes de ulike avtalemalene som et nyttig verktøy i både offentlig sektor og privat næringsliv

Kurs 2: Statens Standardavtaler - SSA-V, SSA-D, SSA-L, SSA-B/O og SSA-R. Kort presentasjon av SSA-V, SSA-D, SSA-B, SSA-O og SSA-R og deres bruksområde; Gjennomgang av hver enkelt avtale av SSA-V, SSA-D, SSA-B, SSA-O og SSA-R; Råd og tips om tilpasninger av avtalene avhengig av hva de skal brukes ti Statens standardavtaler er utarbeidet av Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) med innspill fra både kunder og leverandører. SSA-ene er gratis å bruke, og under hver avtale ligger en generell avtaletekst med bilag. Dersom du ønsker å endre avtalen, skal dette gjøres i bilag. Det er i bilagene at avtalen tilpasses den konkrete.

Bistandsavtalene (SSA-B og SSA-B enkel) Driftsavtalen (SSA-D) Kjøpsavtalen (SSA-K) Oppdragsavtalen (SSA-O) Rammeavtalen (SSA-R) Smidigavtalen (SSA-S) Utviklings- og tilpasningsavtalen (SSA-T) Vedlikeholdsavtalen (SSA-V) Bistandsavtalene brukes for å regulere fagarbeid som skal ytes av et eksternt konsulentselskap som stiller IT-ekspertise og kapasitet til disposisjon for korte oppdrag Statens standardavtaler om konsulenttjenester SSA-B . SSA-B - juli 2015 Side 2 av 13 . Avtale om konsulentbistand . Avtale om [kort beskrivelse av bistanden] er inngått mellom: [Skriv her] _____ (heretter kalt Konsulenten) og [Skriv her].

Vi anbefaler at offentlige virksomheter benytter Statens standardavtaler, SSA (Difi 2015), der disse er egnet. Hjemmel. Anbefalingene er gjeldende, og ble innført 02.07.2015. Veileder. Digitaliseringsdirektoratet er ansvarlig for å forvalte Statens standardavtaler Statens Standardavtaler (SSA) er maler for kjøp av IT og konsulenttjenester. Mange lurer på hvilken avtale de skal velge, her er en enkel guide. Fredrik Paus Publisert 2.12.2016, kl. 15:52; Det finnes åtte ulike maler: Bistandsavtalen (SSA-B) Driftsavtalen (SSA-D). - Statens Standardavtaler (SSA) er kontraktsmaler for kjøp av it- og konsulenttjenester. SSA-ene er utarbeidet av Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi), og alle som ønsker det kan bruke disse fritt. Fra i sommer har de nye avtalene trådt i kraft Standardavtalen for forsknings- og utredningsoppdrag er til bruk for alle som ønsker uavhengig oppdragsforskning med høy legitimitet. Offentlige oppdragsgivere oppfordres til å vurdere standardavtalen ved forsknings- og utredningsoppdrag

En enkel guide til statens standardavtale

SSA (Statens standardavtalar) Digitaliseringsdirektorate

 1. STATENS STANDARDAVTALE OM KJØP, DISPOSISJONSRETT OG ANDRE YTELSER - KJØPSAVTALEN STATSKONSULT 2007 5.4 Bruk av underleverandør 20 5.5 Samarbeid med tredjepart 21 6. Kundens plikter 22 6.1 Kundens ansvar for klarhet overfor Leverandøren 22 6.2 Medvirkning 2
 2. Stikkord: Statens standardavtaler. Anmeldelse: Ny versjon av avtale om løpende tjenestekjøp (SSA-L) Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har kommet med ny versjon (versjon 2.0) av avtale om løpende tjenestekjøp, populært kalt SSA-L. Dette er en avtale for tjenester, og spesielt standardiserte skytjenester (as-a-service)
 3. Statens standardavtaler skal revideres - IKT-Norge ønsker innspill I løpet av 2019-2020 skal Difi revidere statens standardavtaler (SSA). Les mer. Nyhet, 3. september 2019: Nye standardavtaler rett rundt hjørnet I uke 37 lanserer vi ni helt nye standardavtaler. Les mer
 4. Du er her: Guide til statens standardavtaler Brukerstøtte: ekurs@digdir.no Telefon: +47 24 05 56 02 E-post: postmottak@dfo.no Org.no: 986 252 93
 5. Statens standardavtale om forsknings- og utredningsoppdrag 6 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1.1 AVTALENS OMFANG Avtalen gjelder utføring av forsknings- og utredningsoppdrag hvor Oppdragstaker skal levere og være ansvarlig for et selvstendig sluttresultat, heretter kalt Oppdraget, til Oppdragsgiver

Guide til statens standardavtaler, SSA

 1. Statens standardavtaler Author: Statskonsult Keywords: standardavtale,kontrakt,konsulent Last modified by: Tina V. Strand Høgsdal Created Date: 2/9/2005 9:56:00 AM Category: Statens standardavtaler Company: Staten Other titles: Avtale om konsulentoppdra
 2. Statens standardavtaler (SSA) Avtale om løpende tjenestekjøp (SSA-L) Bistandsavtalene (SSA-B og SSA-B enkel) Driftsavtalen (SSA-D) Kjøpsavtalen (SSA-K) Oppdragsavtalen (SSA-O) Rammeavtalen (SSA-R) Smidigavtalen (SSA-S) Utviklings- og tilpasningsavtalen (SSA-T) Vedlikeholdsavtalen (SSA-V) Andre kontrakter som er utviklet av- eller på oppdrag fra DFØ (Difi) Kontrakt for kjøp av varer.
 3. Oppdateringene er gjort i SSA-L, SSA-D, SSA-O, SSA-S, SSA-T og SSA-V. Sammenlignet med ordlyden i versjonene som ble lansert i april har Difi nå foretatt følgende hovedendringer: Hver part dekker selv de overtredelsesgebyr som parten blir ilagt
 4. dre omfang - Den lille kjøpsavtalen, Direktoratet for forvaltning og IKT mars 2009 SSA-K_lille 19-03-2009 Side 6 av 17 b. Bilag 8 går foran den generelle avtaleteksten. c. Hvis den generelle avtaleteksten henviser endringer til et annet bilag en
 5. Du er nå inne som gjest. Meny. Kursoversikt Om plattformen Del ditt kur
 6. Litt forhistorie til SSA Rådet for databehandling i staten (på 1970-tallet) Statens rasjonaliseringsdirektorat (nå Statskonsult) hadde formann og sekretariat Statens standardformular for kjøp, leie og vedlikehold av databehandlingsutrustning utviklet og i bruk fra 1971 Staten trengte sine egne standardavtaler, som motvekt til leverandørenes Rådet fattet vedtak om forprosjekt om.
 7. us SSA Cloud 7 934 7 727 7 201 3 636 2 673 1 250 639.

NETTKURS SSA - Statens standardavtaler Høsten 202

Om nye Statens Standardavtaler (SSA) 2015 - presentasjon på Digitaliseringskonferansen 1. Nye standardavtaler (SSA 2015) - mer valuta for skattepengene? Digitaliseringskonferansen, 17. juni 2015 v/ seniorrådgiver og prosjektleder for SSA-revisjonen, Bent J. Syversen 2 Viktige presiseringer fra Difi om personvern i Statens Standardavtaler (SSA) For kort tid siden publiserte Difi nye endringer i sine kontraktsmaler for kjøp av IT- og konsulenttjenester. Endringene går ut på å sikre at ansvar for brudd på personvernforordningen (omtalt som GDPR) er regulert i samsvar med forordningens artikkel 82 IKT-Norge tar frem skarpt skyts mot endringene i Statens Standardavtaler (SSA) som følge av de nye personvernreglene. Leverandører risiker enorme og grovt urimelige kostnader til erstatninger helt ute av proporsjon fordi SSA nå gjør leverandøren ansvarlig for kundens kostnader, heter det. På bakgrunn av innspill fra bransjen vil Difi ta en runde med både leverandører og kunder.

Rammeavtalen (SSA-R) Anskaffelser

Anskaffelser i offentlig sektor. Det offentlige gjør innkjøp for fem hundre milliarder kroner årlig. Her får du veiledning og verktøy til å gjennomføre og lede gode anskaffelser til det beste for innbyggere og næringsliv Statens Standardavtaler (SSA) er et viktig instrument for gode innkjøp av it- og konsulenttjenester. NITO er generelt godt fornøyd med at de foreslåtte avtalene er mer utfyllende enn tidligere avtalemaler. Særlig er det positivt at muligheten til å heve kontrakten er bedr IKT-Norge advarer om høy risiko for anskaffelser og leverandører etter Difis ensidige endring av Statens Standardavtaler for anskaffelser I 2018 har regjeringen og Norge stort fokus på hvordan vi gjennom digitalisering kan både styrke velferdsstaten og utvikle og forbedre stadig flere brukernære tjenester for alle. Målet med IKT-politikken er å skape en enklere hverdag for innbyggere.

Oppdragsavtalen (SSA-O) Anskaffelser

| 2 Hva er dynamisk innkjøpsordning? Ifølge anskaffelser.no er ordningen tenkt brukt når du skal kjøpe inn standard-ytelser som er tilgjengelig Statens Standardavtaler (SSA) er et sett med fritt tilgjengelige kontraktsmaler som er anbefalt til bruk Ved kjøp av konsulenttjenester og ulike typer IKT-anskaffelser. SSAeeheVàn.du Iástened fra høyremenyen Hver SSA omfatter: SSA • Generell avtaletekst som blant annet revulerer avtalens omfang

Mitt innlegg om endringer i nye Statens standardavtaler (SSA 2015) på Difis lanseringsseminar 2. september 2015. Presentasjon av de nye avtalene med sammenlig SSA-T er en variant av statens standardavtaler, et sett med kontraktsmaler utviklet av Difi tilpasset IT- og konsulenttjenester. Alle kontraktsmalene ligger gratis tilgjengelig på nett og de finnes på både norsk og engelsk

Statens Standardavtaler (SSA) er kontraktsmaler for kjøp av IT-og konsulenttjenester Røtter tilbake til 1970-tallet-Opprinnelig formål å ivareta statens kundeinteresser på en bedre måte Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) er i dag «eier» og forvalter av avtaleportefølje En slik bilagsstruktur er for øvrig identisk med bilagsstrukturen i statens standardavtale for konsulentoppdrag (SSA-0). Saksbehandler Ellen D.Tangen Telefon: 22 24 26 48. 5.1 gi oppdraget. I SSA-0 utgangspunktet denne 7. stor kunne fo Statens standardavtale om utrednings- og utviklingsoppdrag fra Konsulent - Oppdragsavtalen Direktoratet for forvaltning og IKT mars 2009 Kunden skal gis mulighet til å kontrollere og etterprøve Konsulentens arbeid og at oppgitte standarder/metoder følges. 3.3 BRUK AV UNDERLEVERANDØRE Publisert 11. mars 2018 19. februar 2019 Forfatter Jan Sandtrø Kategorier IT-leveranser Stikkord Difi, it-avtale, it-kontrakt, IT-kontrakter, kontrakt, kontrakter, sky, skytjenester, SSA, SSA-L, Statens standardavtale Fortsett å lese Anmeldelse: Ny versjon av avtale om løpende tjenestekjøp (SSA-L) Publisert 11. mars 2018 19. februar 2019 Kategorier IT-leveranser Stikkord Difi , it-avtale , it-kontrakt , IT-kontrakter , kontrakt , kontrakter , sky , skytjenester , SSA , SSA-L , Statens standardavtaler Legg igjen en kommentar til Anmeldelse: Ny versjon av avtale om løpende tjenestekjøp (SSA-L

Guide til statens standardavtalar, SSA Læringsplattforme

 1. Statens standardavtale om konsulenttjenester - Bistandsavtalen (Statens standardavtale om konsulenttjenester - Bistandsavtalen.pdf) 1 : 321 24/03/2017 13:31:08 SSA-B Bilag 1-6 (SSA-B Bilag 1-6.docx)
 2. Statens Standardavtaler (SSA) er fritt tilgjengelige kontraktsmaler til bruk ved ulike typer IKT-anskaffelser og til kjøp av konsulenttjenester. Avtalene er utarbeidet av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). Samtlige avtaler er berørt av visse tverrgående endringer, men ikke alle er fullstendig revidert. Noen utgår, andre oppgradere
 3. sektoren brukes Statens Standardavtaler (SSA) i stor grad.2 Anvendelse av standardavtale er ikke problematisk hvis partene selv har gjort standardavtalen til del av avtaleforholdet. Situasjonen blir en annen dersom det ikke er henvist til en relevant standardavtale

Kurs i SSA praktisk bruk av Statens standardavtale

Konsulentavtale basert på Statens standardavtale konsulentbistand (SSA-B 2015-versjonen) med bilag: - Bilag 1 Beskrivelse av Bistanden - Bilag 2 Prosjekt og fremdriftsplan - Bilag 3 Administrative bestemmelser - Bilag 4 Samlet pris og prisbestemmelser - Bilag 5 Endringer i den generelle avtaletekste Mandag 17. desember kunne Difi annonsere (atter) en endring i statens standardavtaler for IT-anskaffelser (SSA). Endringen gjelder regulering av ansvar for brudd på det nye personvernregelverket. Avtaleverket, som Difi forvalter, er mye brukt i offentlige anskaffelser av IT, og som utgangspunkt for forhandling av IT-kontrakter mellom private aktører

Statens standardavtaler: Hvilken bør du velge? Codex Advoka

For når Difi gyver løs på en større revidering av Statens standardavtaler - eller SSA-avtalene som de gjerne blir kalt, gyver de samtidig løs på sin aller største suksesshistorie. Etableringen av et sett med standard avtaler på IT-området som innkjøpende virksomheter har nytt godt av og verdsatt Statens standardavtaler. Statens standardavtaler for IT-anskaffelser og for konsulenttjenester (SSA) har blitt revidert, og nye versjoner fra juli 2015 er publisert på Difis temasider om IKT-anskaffelser og SSAene på anskaffelsesportalen. E-post: kontakt@dataforeningen.no I Statens standardavtaler (SSA) brukes 30 dagers betalingsfrist. Karl Johans gate 37 B; Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo; Tlf: 400 07 997; Org. nr. 986 252 932.

Statens Standardavtaler - utviklings- og

 1. dre omfang - Den lille vedlikeholdsavtalen, Direktoratet for forvaltning og IKT desember 2013 STATENS STANDARDAVTALE VOR VEDLIKEHOLD SSA-V LILLE FOR SD-ANLEGG - HOVEDAVTALE.DOC Side 2 av 16 Avtale om.
 2. Statens standardavtale om utrednings- og utviklingsoppdrag fra Konsulent Direktoratet for forvaltning og IKT, juli 2015 SSA-O arbeid utført i Norge SaaS Security nyheter oppdaterer deg om storyer. hendelser. trusler. råd og tips
 3. st debatterte avtalen.. Dette har vært en interessant modningsprosess for meg

C10 - Statens standardavtale driftsavtalen SSA-D bilag.pdf. 1 : 69 30/03/2015 09:46:48 Svar på spørsmål til konkurransegrunnlaget 8.4.2014 (20150408_Svar på spørsmål til konkurransegrunnlaget.odt) 1 : 39 08/04/2015 14:44:06. Statens standardavtaler for IT-anskaffelser . Den lille. Vedlikeholdsavtalen. Avtale om vedlikehold og service av utstyr og programmer i mindre omfang. Avtalens navn: Samlet vederlag: Avtalens tidsrom: AVTALE OM IT-ANSKAFFELSER. Avtalen er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) o STATENS STANDARDAVTALE OM VEDLIKEHOLD OG SERVICE AV UTSTYR OG PROGRAMMER STATSKONSULT 1995, REVIDERT SEPTEMBER 2003 1 GENERELT 1.1 HVA AVTALEN OMFATTER Denne avtalen omfatter den generelle avtaleteksten og bilag. I tabell 1 nedenfor er det gitt en oversikt over de bilagene som er del av avtalen Statens standardavtaler om konsulenttjenester SSA-O SSA-O 2018 . SIDE 2 AV 34 SSA-O Generell avtaletekst 2018 (bokmål). Sist oppdatert 08.05.2019. Avtale om konsulentoppdrag Avtale om utarbeidelse av forslag til ny foreningslov er inngått mellom

En betalingsfrist pÃ¥ 30 dager er en anbefalt standard som blir brukt i Statens standardavtaler (SSA). Verken økonomiregelverket eller andre regelverk og lover sier at en betalingsfrist pÃ¥ 30 dager er en generell regel og rettighet statlige virksomheter kan pÃ¥berope seg Avtalen er utarbeidet som en standardavtale for Statens IT-anskaffelser av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). De er laget for statlige virksomheter, men kan godt brukes av fylkeskommunale, kommunale og private virksomheter. Klikk her for nærmere informasjon på Difi. RELATERTE MALER: SSA-O Generell avtaletekst v2013; SSA-O Bilag v2013. Den enkelte tildeling av kontrakt innenfor rammeavtalen skal skje basert på SSA-O Statens standardavtale om konsulentoppdrag eller SSA-B Statens standardavtale om konsulentbistand. Det vil i hovedsak være behov for bistand til rekruttering av følgende type lederstillinger: Ekspedisjonssjef,.

Nye SSA-avtaler! - IKT-Norg

Statens standardavtale om kjøp av driftstjenester knyttet til maskinvare, infrastruktur og programvare Driftsavtalen - Direktoratet for forvaltning og IKT desember 2013 30.09.15 Side 9 av 4 Avtaler vil bygge på statens standardavtale SSA-L med tilhørende databehandleravtale. Prismodellen (se linken meld interesse til venstre) for fordeling av driftskostnader samt tilkoblingsavgift til videreutvikling er fastsatt av eierne av koden Dette er statens standardavtale Avtale om utvikling av programvare, den såkalte Programutviklingsavtalen. Programutviklingsavtalen regulerer kjøp hvor leverandøren har ansvaret for å utvikle og levere programvare laget spesielt for denne ene kunden, med utgangspunkt i kundens behovsbeskrivelse og evt. kravspesifikasjon og leverandørens videre detaljspesifikasjon ut fra dette

Offentlige anskaffelser Digitaliseringsdirektorate

Direktoratet for forvaltning og IKT - Vil du jobbe med statens standardavtaler i Difi?. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere Kompetanseledelse. For å lykkes som leder i et arbeidsliv med høy endringstakt, er det avgjørende å sikre at du har den kompetansen din enhet trenger for å løse enhetens oppdrag og levere gode resultater - både i dag og fremover

Vedlegg 1A Statens Standardavtale for IT-anskaffelser SSA-K (Vedlegg 1A Kjøpsavtale, Statens standardavtale for IT-anskaffelser SSA-K.docx) 1 : 106 27/05/2016 14:20:24 Vedlegg 1B Bilag til Statens. Klager: Mnemonic AS 2009/83 Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse om rammeavtale for IT-tjenester, systemutvikling m.m. Klagenemnda kom frem til at innklagede hadde brutt kravene til. En enkel guide til statens standardavtaler. 20.08.2017 | av Fredrik Paus. Statens Standardavtaler (SSA) er maler for kjøp av IT og konsulenttjenester. Mange lurer på hvilken avtale de skal velge, her er en enkel guide Driftsavtalen SSA-D - Statens Standardavtale for driftstjenester. Kan være en del av «Driftsavtalen». SLA (service level agreement) - Avtale om kvalitets- eller ytelsesnivå for tjenester. Driftstjenesten - Den komplette leveransen fra HNIKT til SHI. Defineres entydig gjennom SSA-D, og på overordnet nivå gjennom Leveransebeskrivelsen Kurs: Guide til statens standardavtaler, SSA https://kurs-laeringsplattformen.difi.no/theme/image.php/difi/theme/1598592804/favicon https://kurs-laeringsplattformen.

Statens standardavtale om konsulenttjenester (SSA/O) (Vedlegg 2 Statens standardavtale om konsulenttjenester SSA-O.pdf) 1 : 288 08/01/2018 15:24:52 Vedlegg 2a Bilag 1-7 til Statens standardavtale om konsulenttjeneste Avtalen er utarbeidet som en standardavtale for Statens IT-anskaffelser av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). De er laget for statlige virksomheter, men kan godt brukes av fylkeskommunale, kommunale og private virksomheter. Klikk her for nærmere informasjon på Difi. RELATERTE MALER: SSA-K Generell avtaletekst v2013; SSA-K_bilag_v2013.do Disse avrop forventes inntil videre å gjøres ca. halvårlig, og de vil være knyttet til Statens standardavtaler SSA-B - Bistandsavtalen , SSA-O - Oppdragsavtalen eller SSA-V - Vedlikeholdsavtalen . For 2018 - 2. halvår - kan det forventes en Bistandsavtale mellom NOK 500 000 og NOK 1 million Avtalen vil baseres på Statens standardavtale SSA-B. Referansenummer: 2019/6482. Registrer lignende oppdrag. Er du interessert i slike oppdrag? Registrer Din Bedrift. Bedriftsrådgivning. Fredrikstad, Østfold. Lignende oppdrag i Østfold SSA-K—juli 2015 Side 5 av 20. Statens standardavtale om kjøp av programvare og utstyr —Kjøpsavtalen Direktoratet for forvaltning og IKT,juli 2015 Ved motstrid skal følgende tolkningsprinsipper legges til grunn: 1. Den generelle avtaleteksten går foran bilagene. 2

 • Steinmarder baby.
 • Trial miltenberg.
 • Halsen fotball a lag.
 • Prinzessin kleider kinderkleidung.
 • Isotta ingrid rossellini søsken.
 • Poster selbst gestalten mit text.
 • Sursild næringsinnhold.
 • Britisk korthår til salg.
 • Miele tøyrulle.
 • Extended ascii letters.
 • Måle blodtrykk i beina.
 • November birthstone.
 • Kviselignende utslett på ryggen.
 • Nevrokirurgisk avdeling.
 • Enkel sjokoladekake rund form.
 • Beitedyr kryssord.
 • Kvam skole gudbrandsdalen.
 • Te direct zijn synoniem.
 • Gordon setter züchter.
 • Barbara hutton.
 • Lede kryssord synonym.
 • Pamhule jagt og buegrej haderslev.
 • Mollusker klemme ut.
 • Engelske gloser.
 • Vedlikehold av nubuck lær.
 • Tullregler thailand mat.
 • Bluewalker norge.
 • Andachten für jugendgruppen.
 • Höljes badet.
 • Jamie oliver grill test.
 • Mfk hjemmekamper.
 • Brannstasjoner akershus.
 • American horror story roanoke trailer.
 • Knabe immobilien spenge.
 • Hvorfor oppstod korstogene.
 • Hvordan få en kvinne forelsket.
 • Youtube åge aleksandersen royal albert hall.
 • Kylling i gul karri thai.
 • Concussion på norsk.
 • Fukushima cäsium.
 • Lufttørkende leire.