Home

Kulturminnesøk

Kulturminnesøk viser informasjon om over 150.000 kulturminner registrert i kulturminnedatabasen Askeladden. Du finner kartplasseringer og omtaler av kulturminnene. Har du informasjon om et kulturminne, kan du bidra med å legge til kommentarer, laste opp bilder, legge til en video eller en lenke og også registrere egne kulturminner Kulturminnesøk. Kulturminnesøk er en åpen publikumstjeneste fra Riksantikvaren, hvor informasjonen bl.a. kommer fra kulturminnebasen Askeladden. På kulturminnesok.no kan også publikum registrere nye kulturminner, uavhengig om de er vernet ved lov eller ikke. Kulturminner over alt. Her kan du søke opp alle registrerte kulturminnene i Norge.

Kulturminnesøk. Kulturminnesøk er en nettportal som inneholder en samlet oversikt over fredete kulturminner i Norge. Nettportalen ble opprettet av Riksantikvaren desember 2009 og gjør deler av kulturminnedatabasen Askeladden tilgjengelig for et allment publikum Kulturminnesøk er en nettportal som inneholder en samlet oversikt over fredete kulturminner i Norge. Nettportalen ble opprettet av Riksantikvaren desember 2009 og gjør deler av kulturminnedatabasen Askeladden tilgjengelig for et allment publikum Kulturminnesøk. Du kan selv søke opp kulturminner der du bor eller andre steder i Norge. Du finner kulturminner på din eiendom eller der du bor på: kulturminnesok.no. Gå til Aktuelt og Slik finner du kulturminner i sommer. Her får du veiledning om hvordan du finner kulturminner i kartet

Logg inn Kulturminnesøk

Kjeldebotn kirke – Wikipedia

Kulturminnesøk er en tjeneste som driftes av Riksantikvaren, og bruk av Kulturminnesøk er underlagt norsk lov og følgende vilkår. 1. Brukerprofil: Kun fysiske personer kan opprette brukerprofil i Kulturminnesøk, og det må oppgis virkelig navn ved registrering På NGU utvikler og vedlikeholder vi mange kartinnsyn som viser våre digitale kart og informasjon om Norges berggrunn, løsmasser, mineralske ressurser, grunnvann og mye mer. Løsningene viser ferdig sammenstilte temakart med bakgrunnskart og annen informasjon. Du har mulighet til filtrere på fagområde, og du kan også benytte søket for å finne det du eventuelt leter etter Kulturminnesøk; Kanalene i grensetraktene; Ørje Brug; Haldenvassdragets Kanalmuseum; Tilskuddsordninger. Spillemidler til idrettsanlegg og kulturarenaer; Plan for idrett og fysisk aktivitet 2018-2021 - Innmelding av nye prosjekter_2018. Skjema til utskrift.pdf; Tilskuddsportalen; Kulturstøtte; Lederutdanning, kurs og lignend Askeladden inneholder informasjon om kulturminner og kulturmiljøer som er vurdert som verneverdige eller som krever videre undersøkelser for å avklare bevaringsverdi. Kulturminneloven og Svalbardmiljøloven står sentralt i denne vurderingen, men mange kulturminner er også vernet ved at de står i nasjonale eller regionale lister over objekter som er faglig vurdert som viktige Liste over kulturminner i Indre Østfold er en oversikt over fredede og/eller bevaringsverdige bygninger og elementer i Indre Østfold kommune.Data er hentet fra Riksantikvarens liste over kulturminner.. ID-nummer består av et lenket tall som går direkte til det aktuelle kulturminnet i Kulturminnesøk

Det skal aldri registreres personopplysninger i fritekstfeltene (beskrivelse, kulturminnesøk, etc. ) i databasen. Personnavn skal kun registreres i navnefeltet (Registrer ny person). Dersom det registreres informasjon om levende personer i databasen som ikke er registrerte brukere i databasen skal disse gi skriftlig samtykke til at informasjonen registreres ArcGI Kulturminnesøk Informasjonen om de fleste kulturminnene i Kulturminnesøk kommer fra kulturminnebasen Askeladden som forvaltes av Riksantikvaren. I tillegg til kulturminnene fra Askeladden er det over 5 000 kulturminner som er lagt inn av Kulturminnesøk-brukere, og her kan alle bidra med informasjon Kulturminnesøk er en formidlingstjeneste fra Riksantikvaren, og driftes av en redaksjon. Informasjonen om de fleste kulturminnene i Kulturminnesøk kommer fra kulturminnebasen Askeladden som forvaltes av Riksantikvaren, men du som bruker kan altså også bidra med dine egne bilder inn i løsningen, både bilder på kulturminnene fra databasen Askeladden og på de brukerregistrerte brukerminnene

Hedmark og Oppland fylkeskommuner ble slått sammen til Innlandet fylkeskommune fra 01.01. 202 Kulturminnesøk. På kulturminnesok.no finner du informasjon om alle freda kulturminner i Norge. Antikvarisk klassifiserte bygninger i Trondheim har blitt vist i Kulturminnesøk siden 2019. Dette utgjør cirka 6 000 hus. Byantikvaren jobber med å knytte mer informasjon til disse bygningene Vi tar vare på fortiden for fremtiden. Nes lense ved Glomma, Skiptvet. Foto: Gunnar A. Hjorthaug. Østfold Historielag er en paraplyorganisasjon for tilsluttede lokallag i fylket Askeladden og Kulturminnesøk. Askeladden er en nasjonal kulturminnedatabase hvor alle fredete kulturminner er registrert. Askeladden er ikke en åpen kartløsning, men et verktøy primært for offentlig forvaltning. Fylkeskommunen har ansvar for oppdatering og kvalitetssikring av dataene i Askeladden Kulturminnesøk gir deg oversikt over kulturminner i Norge. Sidene ble lansert av Riksantikvaren i desember 2009, og oppgradert i 2012. Nettsida viser informasjon om kulturminner registrert i databasen Askeladden, og har i tillegg informasjon frå fleire andre kjelder

Kartdatabasar for kulturminne. Kulturminnesøk gir deg oversikt over kulturminner i Norge.Sidene ble lansert av Riksantikvaren i desember 2009, og oppgradert i 2012. Nettsida viser informasjon om kulturminner registrert i databasen Askeladden, og har i tillegg informasjon frå fleire andre kjelder Kulturminnesøk er en nettside som gir deg oversikt over kulturminner i Norge. Sidene ble lansert av Riksantikvaren i desember 2009, og kom i ny versjon våren 2012. Kulturminnesøk viser informasjon om over 150.000 kulturminner registrert i Askeladden, og har i tillegg opplysninger og bilder fra flere andre kilder og fra publikum Kulturminnesøk er et landsdekkende register over kulturminner som inneholder over 170.000 fredede, vernede og verneverdige kulturminner. For å øke antall registreringer i Kulturminnesøk Bergen tar Byantikvaren i Bergen høsten 2018 initiativ til en registreringsdugnad der vi sammen med foreninger, lag o

Kvernsteinsparken i Hyllestad slik han no ser ut i Kulturminnesøk, Riksantikvarens offentlege database basert på Askeladden. Vi har fleire gonger tidlegare rapportert om framdrifta i «Kartleggingsprosjektet» . Det er eit prosjekt støtta av Riksantikvaren for å legge inn oppdaterte opplysningar om kvernsteinsbrota i Hyllestad i den nasjonale kulturminnedatabasen «Askeladden» Historielaget driver som kjent en omfattende registrering av kulturminner i Hof kommune. På Riksantikvarens nettside Kulturminnesøk er det nå lagt ut noen av dem. Flere kulturminner blir lagt inn etter hvert Mellom klassiske murgårder på Majorstuen bygger Oslo Entreprenørbedrift AS to tomannsboliger i plasstøpt bærende betongkonstruksjoner og murte yttervegger i porebetong på en tomt som bare er 270 m² Universitetsmuseenes samlinger på nett: Inneholder universitetsmuseenes nettportaler utviklet av Universitetsmuseenes IT-organisasjon (MUSIT). Fotoportal, arkeologiske samlinger, mynt- og medaljesamlinge 3. november 2020 Byglandsnytt. Byglandsnytt er ei informasjonsavis for Bygland kommune. I Byglandsnytt vil det vere informasjon om ulike aktivitetar i kommunen, opningstider, vedtak..

Kulturminnesøk Norge

Kulturminnesøk Drammen kommun

Ett nytt tilfelle av covid-19 i Oppdal. 4. november: Det ble i går bekreftet ett nytt tilfelle av covid-19 i Oppdal. Vedkommende er husstandsmedlem til en som tidligere har testet positivt, men som nå er friskmeldt Kulturminnesøk Kulturminnesøk gir deg oversikt over kulturminner i Norge. Kulturminnesøk viser informasjon om over 150.000 kulturminner registrert i kulturminnedatabasen Askeladden, og har i tillegg opplysninger og bilder fra flere andre kilder og fra publikum Historiske bilder fra Nøtterøy. Historielaget har gjennom tiden samlet endel historiske bilder, men det finnes fler. Under finner du forskjellige samlinger av bilder som enten Historielaget har samlet eller er delt med oss av andre Kulturminnesøk. Hovedmeny. Hjem / Minnesøk; Nyheter. Om kulturminner. Om Kulturminnesøk. Sollii Nytt søk Bergkunst Status Automatisk fredet Sist oppdatert: 16 juli 2013 Informasjon Type kulturminne Lokalitet Kategori: Arkeologisk minne Art: Bergkunst Opprinnelig funksjon: Bergkunst Vernestatus: Automatisk fredet Datering: Ukjen

Grensebanen – Wikipedia

Kulturminnesøk - Sametinge

Kulturminnesøk viser informasjon om kulturminner registrert i Askeladden, og har i tillegg informasjon fra flere andre kilder. https://www.kulturminnesok.no. Nordnorsk Kunstmuseum. Midt i Tromsø sentrum kan du oppleve kunst fra begynnelsen av 1800-tallet til idag i den faste utstillingen og i ulike temporære utstillinger 2) Kulturminner på Sandhåland og Haga registrerte i Kulturminnesøk.no Se oversikt over kulturminner registrerte her: Lenke 3) Kulturminner på Sandhåland registrerte i Karmøy kommunes kulturminnepla Av sikkerhetsmessige årsaker publiserer ikke Alta kommune ikke detaljerte VA-data i Kommunekart. Ved behov for ytterligere informasjon, kan Kommunalteknikk kontaktes på sinols@alta.kommune.n

Dette er er bare en smakebit av hva du kan se og oppdage i Onsøy-samlingen. Mesteparten av gjenstandene ble samlet inn i 1973 og supplert med noe i årene deretter, og de er gitt av onsinger Parkveien (1-81, 2-80) er en gate i Bydel Frogner i Oslo.Den starter ved Høgskolen i Oslo (tidligere Frydenlunds bryggeri) ved Pilestredet, går langs Slottsparken, krysser Henrik Ibsens gate (tidligere Drammensveien) ved Nobelinstituttet, går forbi Oslo Handelsgymnas og ender ved Munkedamsveien.Gaten er 1,6 kilometer lang nesøk. Kulturminnesøk viser informasjon om kulturminner registrert i Askeladden, og har i tillegg informasjon fra flere andre kilder. I Kulturminnesøk presenteres de registrerte kulturminnene med kart, foto og beskrivelser. www.kulturminnesok.no Kulturminnesøk har siden desember 2009 gitt oversikt over kulturminner og kulturmiljøer i Norge, basert på informasjon i Askeladden.Her finner du alt fra gravhauger og fangstgroper til kirker og bensinstasjoner. Over 140.000 kulturminner presenteres med symbol i kart og flyfoto, og med egen side med faktainformasjon og eventuelle bilder, beskrivende tekster og lenker Kulturminnesøk. Artsdatabanken. Naturdatabasen. NVE Atlas. Opprettet: 15.11.2010 13:03 Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58 Org. nr.: 959159092.

Kulturminnesøk - Wikipedi

Kulturminnesøk har siden desember 2009 gitt oversikt over kulturminner og kulturmiljøer i Norge, basert på informasjon i Askeladden. Her finner du alt fra gravhauger og fangstgroper til kirker og bensinstasjoner. Over 140.000 stedfestede kulturminner, med eventuelle bilder, beskrivende tekster og lenker Nøtterøy Historielag formidler kunnskap om øya, dets folk og hva de har gjort. Laget arrangerer åpne møter med foredrag, turer, dugnader, åpe Alta i 3D. Se på sol/skyggeforhold sammen med bl.annet arealplaner og utbyggingsprosjekt i 3D. Norkart AS. Kommunekart 3D. Agency9. CityPlanner - Utbyggingsprosjek Kommunekart Kartteneste ØrstaKart Sunnmørskart Gardskart Se eiendom Kartteneste MiljøStatus Kartteneste NVE Kartteneste SePlan Plan- og bygningslova ROS-analyse rettleiar Reguleringsplanrettleiar Byggteknisk forskrift (TEK17) Kulturminnesøk Sketch Up Direktoratet for byggkvalitet Byggesaksforskriften (SAK10) Verktøy for tilsette (krev passord Keski-Norjan kalliomaalaukset sijaitsevat vuono- ja tunturialueilla Etelä-Trøndelagin läänissä Norjassa.Seutua on ilmeisesti asuttu jääkauden päättymisestä asti ja sieltä on löydetty kalliopiirroksia mesoliittiselta ja neoliittiselta kivikaudelta ja sekä pronssi- ja rautakaudelta.Näiden lisäksi tavataan myös kalliomaalauksia..

Kulturminnesøk - Innlandet fylkeskommun

 1. Etelä-Trøndelagin kalliopiirrokset sijaitsevat vuono- ja tunturialueilla Etelä-Trøndelagin läänissä Norjassa.Seutua on ilmeisesti asuttu jääkauden päättymisestä asti ja sieltä on löydetty kalliopiirroksia mesoliittiselta- ja neoliittiselta kivikaudelta ja sekä pronssi- ja rautakaudelta.Näiden lisäksi tavataan myös kalliomaalauksia..
 2. Felles Datakatalog er en oversikt over hvilke data de ulike offentlige virksomhetene har, hvordan de henger sammen og hva de betyr. Datakatalogen gjør det mulig for deg å søke i opplysningene hos offentlige virksomheter og bruke de til for eksempel analyseformål
 3. Creative Commons Navngivelse 4.0 Internasjonal Offentlige Lisens. Ved å benytte de Lisensierte Rettigheter (definert nedenfor), er Du enig i og aksepterer å være forpliktet av de vilkår og betingelser som fremgår av denne Creative Commons Navngivelse 4.0 Internasjonal Offentlige Lisens («Offentlige Lisens»)
 4. Kulturminnesøk - lokalhistoriewiki
 5. Kulturminnesøk - Bygg og Beva

Kulturminnesøk - tips for å finne nye lokale steder å

 1. Våre digitale tjenester - Riksantikvare
 2. Askeladden - Riksantikvare
 3. Gul liste - Kulturminner og bevaring - Oslo kommun
 4. brukervilkar Kulturminnesøk
 5. Kart på nett Norges geologiske undersøkels
Holter kirke – Wikipedia

Kulturminnesøk - Marker kommun

 1. Askeladden (kulturminnedatabase) - Wikipedi
 2. Liste over kulturminner i Indre Østfold - Wikipedi
 3. Pålogging Askeladde

ArcGI

 1. Kulturminner - Hovedporta
 2. Emneord Kulturminnevern Digitaliseringsdirektoratet - Dif
 3. Forside - Marker kommun
 4. Arkeologi og kulturminner - Innlandet fylkeskommun
 5. Finn info om hus - Trondheim kommun
 6. ØSTFOLD HISTORIELAG Vi tar vare på fortiden for fremtide

Automatisk fredete kulturminner i saksbehandlingen - Viken

 1. Kulturminnekart - nasjonalparkstyr
 2. Kulturminnesøk Hurumhistori
 3. Dokumenter Bergens Kulturminner I Kulturminnesøk
 4. Kulturminnesøk - Kvernsteinsparke
 5. Kulturminnesøk - hofhistorielag
 6. kulturminnesøk - Byggmestere
 7. Universitetsmuseenes webportal - Unimu
Grønvold Hageby – WikipediaNesset kirke – WikipediaMisvær kirke – WikipediaKråkstad kirke – Wikipedia
 • Black ops 2 tranzit map.
 • Dommedag 2017.
 • Cupcake oppskrift.
 • Lexus nx hybrid.
 • Beelzebub crunchyroll.
 • Vertebrae development.
 • Where to live berlin.
 • How to make napalm.
 • Livsglede skole.
 • Amiga 1200 til salgs.
 • Olje castrol edge professional longlife iii 5w 30.
 • Pappaboka.
 • Rundpinne 120 cm.
 • Kennel goklumpen.
 • Basse terre guadeloupe.
 • Phenix klær norge.
 • Brunch van der valk rangsdorf.
 • Thomas seltzer cecilie.
 • Soccer.
 • Costa rica baden gefährlich.
 • Hvordan strikke rundt på rundpinne.
 • 1 2 zimmer wohnung hamburg wandsbek.
 • Lhbtq.
 • Norhunt wr pris.
 • 1847 colt walker pistol.
 • Alnus glutinosa laciniata.
 • Cleveland cavaliers trikot 17/18.
 • Flom i asia.
 • Altbauwohnung köln kaufen.
 • Tierarzt oschersleben.
 • Karbonering av øl tid.
 • Hvor blåser vestavinden.
 • Bærelagsindeks.
 • Rentefritt forbrukslån.
 • Räkfrossa göta kanal.
 • Debetkort dnb.
 • Antall felte rådyr.
 • Håndlaget kniv pris.
 • Tekst bårebukett.
 • Bewohnerparkausweis kosten.
 • Anchorage klima.