Home

Lønn kirketjener

Lønn. Definisjon av lønn: Lønn omfatter avtalt lønn i stillingen og faste månedlige tillegg dersom annet ikke er avtalt i denne avtale, 5137 Kirketjener * 5139 Klokker. 5222 Klubbleder. 5142 Kontormedarbeider. 5228 Menighetsarbeider. 5147 Organist. 5149 Renholder. 5103 Sanger Som kirketjener lærer man seg også å se verdien av å hjelpe folk. Hva kan man forvente i lønn i dette yrket? - Startlønnen for en kirketjener er på drøyt 300.000 kroner i året. Det gis tillegg for kveld, helg, overtid og lignende. Med Kirketjenerskolen får man et tillegg En kirketjener uten formell utdanning kan tjene fra 262 100 - 330 800 i året avhengig av ansiennitet. Med Kirketjenerskolen tjener en fagarbeider fra 302 700 - 361 300 kroner i året avhengig av ansiennitet (Hovedtariffavtalen KS, 2012) Kirkebetjent, Kirketjener: 22.190 kr.-26.547 kr. Kilde: Danmarks Statistik. Se forklaring til lønoplysninger. Kirketjenere ansættes normalt som tjenestemænd eller på tjenestemandslignende vilkår. Fremtidsmuligheder. I større sogne kan kirketjeneren arbejde som sognemedhjælper og få større opgaver og mere ansvar

Lønnen avhenger blant annet av hvilken utdanning og erfaring du har og hvor stor virksomheten er. (Kilde: KA, HA 2016-2018) Intervjuer. Kyrkjeverje - I denne jobben må du vere allsidig, ha administrative ferdigheiter og synast at nye utfordringar er spennande - for dei kjem heile tida, seier kyrkjeverje Hilde Kalvatn Eikeland Danmarks kirketjenerforening, kirketjener, Læs om at være kirketjener og find ledige stillinger Som kirketjener har du en slags vaktmesterfunksjon og jobber med oppgaver knyttet til kirkebygget og gudstjenester. Kirketjenerne er også til stede under gudstjenester og andre kirkelige handlinger, som for eksempel vielse og gravferd. Vanlige arbeidsoppgaver for kirketjeneren: vedlikeholde kirkebygget og området rundt kirke Lønn i henhold til tariffavtale fra KA (ka.no). Stillingen lønnes normalt i lønnsgruppe 1 som ufaglært eller lønnsgruppe 2 som faglært. Det er ikke krav til høyskoleutdanning for stillingen. Det er fint med erfaring fra lignende arbeid, men ingen forutsetning. Søker må kunne disponere egen bil med mulighet for bruk av henger

Lønn. Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid ; Prest. Heltid. Alle sektorer : 1 896 personer . 620 personer . 1 276 personer . Ca 332 kr . Ca 325 kr . Ca 335 kr . 53 720 kr . 52 680 kr . 54 350 kr . 644 640 kr . 632 160 kr . 652 200 kr. En kirketjener som har gjennomført og fått godkjent alle tre delene av Kirketjenerskolen, har etter Hovedtariffavtalens § 4.6 rett på lønn som fagarbeider. Studiet gir ikke fagbrev. Kirketjenere som har fullført Kirketjenerskolen og Gravplasskolen skal gis et ytterligere tillegg på kr. 5000 Søk etter nye Kirketjener-jobber. Godkjente arbeidstakere. Her får du en rask, enkel og kostnadsfri metode på å finne en jobb blant 15.400+ jobbtilbud i Norge og utlandet Om jobben. En kirketjener er ansatt i Den norske kirke for å ta seg av kirkebygget. Kirketjenerne har en slags vaktmesterfunksjon, og driver med renhold, rydding, reparasjoner og omvisninger for turister og andre som vil lære mer om kirkebygget Her finner du personalhåndbok, lønnskalender, link til timeregistrering, informasjon vedrørende sykdom og fordeler du har som ansatt i Adecco

HTA, kapittel 3, pkt 3.4.1 Forhandlinger om lønn til ledere. Etter tilsetting skal all lønnsutvikling for ledere kun skje i medhold av HTA, kapittel 3, pkt 3.4.1 Lederavlønning - øverste leder(e). Dette innebærer at arbeidsgiver ikke på fritt grunnlag kan regulere lønnen for ledere uavhengig av denne bestemmelsen i HTA Fagforbundet består av et stort fellesskap av mange yrkesgrupper innenfor kirken. Enten du er prest, kirketjener, krematør, graver, organist, kateket, kirkeverge, menighetssekretær eller utfører annet arbeid i kirken, så er du på rett plass i Fagforbundet. Medlemskap i Fagforbundet setter deg og ditt arbeid i en større sammenheng

Kirketjenerskolen

Lønna for lokførere er helt uavhengig av ansiennitet, alle tjener sånn sett i utgangspunktet det samme, men turnusen din og andre ulempetillegg vil selvfølgelig påvirke lønna. I praksis er det svært få som tjener særlig mindre enn 700 000 kr uten overtid «Når folk gråtende samler seg rundt en brennende kirke, er det ikke tapt tømmer og plank de sørger over. Det er kontakten med folkekirken som forsvinner foran øynene deres», skriver fagdirektør Ingrid Staurheim i Vårt Land

Hovedtariffavtalen for Den norske kirke 01

Yrkesintervju Kirketjener utdanning

 1. deligt arbejdstøj. Kirketjenere har ret til en fast ugentlig fridag. Derudover har man ret til en løs/flydende fridag om ugen (gennemsnitligt over 13 uger - 4 dage skal falde sammenhængende lørdag og søndage)
 2. Re kirkelige fellesråd - Kirketjener. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere
 3. Lønn i henhold til gjeldende tariffbestemmelser. Engerdal kirkelig fellesråd har ledig 6 % stilling som kirketjener ved Søre Elvdal kirke. Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg p å.
 4. Sandefjord Kirkelige Fellesråd - Kirketjener. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere
 5. • Kirketjener er til stede ved kirkelige handlinger, konserter og andre samlinger • Renhold av kirken • Utføre daglig tilsyn og vedlikehold av tekniske anlegg, inventar, maskiner, kirkegården, herunder plenklipping og snøbrøytin
 6. imum fellesrådets faktiske utgifter til lys/varme, renhold, lønn og ad
 7. Kirketjener Kirketjenerskolen skal gi kirketjenere grunnleggende faglig kompetanse innenfor sitt ansvarsområde. Det kreves ingen formelle forkunnskaper. Studiet kan tas ved siden av jobben, og kan gi deg høyere lønn. Kirketjenerskolen er delt i tre deler som kan tas i valgfri rekkefølge
Vielse - KRISTIANSAND + DOMKIRKE

Me treng kirketjener i Skjoldastraumen kyrkje - Lønn etter kirkelig tariff etter timelister. - Arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk - Pensjonsordning. Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til kirkeverge Eva Birkeland (eva.birkeland@tysver.kommune.no) 52 75 77 02 Indre Østfold kirkelige fellesråd består av de fem tidligere fellesrådene Askim, Eidsberg, Trøgstad, Spydeberg og Hobøl. Det er 12 kirker og 13 gravplasser i tillegg til gravkapeller, administrasjonsbygg og driftsbygninger. Fellesrådet har sin administrasjon i Askim. Indre Østfold kirkelig.

Kirketjener - StudentTorget

Ja, du må normalt være medlem i Den norske kirke, men det kommer an på hvilke arbeidsoppgaver som ligger i stillingen. Om du er usikker på om du er medlem kan du sjekke dette på kirken.no/medlem.Dersom du ønsker å jobbe i kirken, men ikke er medlem (eller er medlem i et annet kristent trosamfunn), kan du søke biskopen om fritak Søk etter Kirketjener-jobber i Norge. Godkjente arbeidstakere. Her får du en rask, enkel og kostnadsfri metode på å finne en jobb blant 16.500+ jobbtilbud i Norge og utlandet Kirketjener: Hans Skuggen f.1854. Han fikk i 1894 kontrakt med herredet om fyring og ringing i Bruflatkirka. Lønnen var 90 øre gangen for ringing, 80 øre for fyring i Kirkestuen og 50 øre for fyring av det minste rommet i Kirkestuen Belgetrøar: Knut Olson Brustuen f. 1830 Kirketjener 80 % stilling Vågan Kirkelig Fellesråd i Vågan kommune tilhører Lofoten prosti i Sør-Hålogaland bispedømme. Det Lønn og godtgjørelse etter avtale i henhold til tariffavtale kirkelig sektor og pensjonsordning i KLP. For stillingen gjelder de til enhver tid gjeldende lover,. Kirketjener må ha førerkort klasse B og disponere bil; Politiattest De som blir ansatt må levere tilfredsstillende politiattest, ikke eldre enn 3 måneder, før tiltredelse i stilling. Lønns- og arbeidsvilkår Vi kan tilby: Et trivelig arbeidsmiljø; Kursing/skolering; Pensjonsordning i KLP; Lønn etter avtale i henhold til tariffavtale.

Kirketjener jobb i Norge Alle Filtrer 13 ledige stillinger Filtrer. Den norske kirke Opprette e-post varsel Alle Sokneprest i Skien prosti med Melum sokn som særskilt tjenestested Lagre. Den norske kirke. Skien, Vestfold og Telemark Det er ledig stilling som sokneprest i Skien. Loven er iflg. res. 17 juni 2005 nr. 609 med visse unntak og presiseringer satt ikr. fra 1 jan 2006, se § 20-1 med fotnote. Jf. EØS-avtalen vedlegg XVIII. Jf. tidligere lover 7 des 1956 nr. 2, 19 des 1958 nr. 3, 4 feb 1977 nr. 4 Lønn for ansatte i staten. Artikkel | Sist oppdatert: 15.10.2020 | Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Lønnstabell i hovedtariffavtalen med LO Stat, Unio og YS Stat. Staten har inngått to hovedtariffavtaler for perioden 2020-2022, én med Akademikerne og én med LO Stat, Unio og YS Stat. Er du ikke.

KIRKETJENER med hovedansvar for Hølonda kirke og kirkegård. Hølonda kirke ligger på Gåsbakken, ca. 35 minutters kjøring sør-vestover fra Melhus sentrum på Fv708. Trekirken har korsplan, og er godkjent for 250 sitteplasser. Bygget ble reist i 1848, og er således listeført. Gravplassen er tilknyttet kirken, og er på ca. 10 mål Den norske kirke, Den norske kyrkja, kirken, kyrkj 5 Kirketjener, hel stilling, i påskeuka 6 Samme som eksempel 5, uten gudstjeneste på Skjærtorsdag 7 Påfølgende uke etter eksempel 5 om arbeidstid og om lønn/godtgjøring (betalingsbestemmelser). Arbeidsmiljøloven har et eget kapittel 10 som omhandler arbeidstid. Her e

Østlendingen - Må stenge kirkene?

Kirketjener UddannelsesGuide

Lønn og pensjon i henhold til avtale og tariff for kirkelig sektor (KA). Prøvetid på 6 mnd. Stillingen er ledig fra 1. september 2017. Det kreves medlemskap i Den norske kirke. Det vil for stillingen avkreves politiattest, jfr. Kirkelovens § 29 KIRKETJENER 50 % Det er ledig 50 % vikariat med mulighet for fast stilling som KIRKETJENER med hovedansvar for Hølonda kirke og kirkegård. Hølonda kirke ligger på Gåsbakken, ca. 35 minutters kjøring sør-vestover fra Melhus sentrum på Fv708. Trekirken har korsplan, og er godkjent for 250 sitteplasser BRØNNØY: Ledig stilling som kirketjener Den Norske kirke: Brønnøy kirkelig fellesråd har ansvaret for 11 kirkegårder, 2 kirker, 3 kapeller. I Brønnøy kirkelig fellesråd er det ledig ei 25 % stilling som kirketjener. Arbeidsområde: Delta i kirkelig handlinger, som gudstjenester, begravelserRengjøring av kirker, kapellerBrannvernNoe kon.. Lønn etter avtaleverk; God pensjons- og forsikringsordning; Søknad sendes. Søknad med cv kan sendes til post@rennebu.kirken.no. Spørsmål om stillingen kan rettes til kirkeverge, Heidi Steen, 479 78 599 eller leder av fellesrådet, Karl Petter Gustafsson 906 39 121. Søknadsfrist: 15. mars 2020 Kirketjener Nina Helen Overgård Telefon 905 20 612 Epost: no296@kirken.no. Organist Arne Kristian Torbergsen Telefon 907 66 420. Besøksadresse: Servicebygget på Tennevoll Astafjord lønn og regnskap Postboks 84, 9358 Tennevoll Vårt ELMA-nummer: 959 469 881 Telefon: 77 17 65 0

Kirkeverge utdanning

 1. Ledig stilling som kirketjener : Det er ledig stilling som kirketjener i 20 % stilling ved Leka sokn fra 01.04.20. Arbeidssted er Leka kirke- og gravplass og Gutvik gravplass. Beskrivelse. En kirketjener klargjør kirken og bistår ved gudstjenester og kirkelige handlinger
 2. Lønn og arbeidsvilkår etter gjeldende avtaleverk. Pensjonsordning gjennom KLP. Tilsetting skjer med 6 måneders prøvetid. Tilsetting gjøres av fellesrådet. Politiattest må framlegges ved evnt. Interju. Søknadsfrist 25. mai. Søknad med cv sendes på mail til post@somna-kirke.no, eller i posten til: Kirkevergen i Sømna, Gamle Vik 6, 8920.
 3. imum fellesrådets faktiske utgifter til lys/varme, renhold, lønn og ad
 4. Søk etter Vaktmester og/eller kirketjener-jobber i Stavanger. Godkjente arbeidstakere. Her får du en rask, enkel og kostnadsfri metode på å finne en jobb blant 15.100+ jobbtilbud i Norge og utlandet
 5. Hovedside for Levanger kommune, Trøndelag, Norge - Levanger kommune (Municipality), Levanger, Nord-Trøndelag, Norwa
 6. istrative servicefunksjoner for alle menigheter

Alt om løn - Kirketjener

 1. Kirken i Hattfjelldal har ledig 40 % stilling som kirketjener med mulighet for utvidelse. Hovedoppgaver: Oppgaver knyttet til forberedelse og deltakelse ved kirkelige handlinger og andre arrangement i kirkene, stell av kirkegårdsanlegg, tilsyn, renhold og vedlikehold av kirkene med tilhørende bygninger, forefallende arbeid
 2. Kirketjener. Sørfold kirkelige fellesråd har ledig 13% stilling som kirketjener tilknyttet Mørsvikbotn kapell. Kapellet blir hovedarbeidssted, Lønn i henhold til tariffavtale. Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til kirkevergen i Sørfold, telefon 75 68 53 70
 3. Fast stilling med lønn i hht hovedtariffavtale, pensjon i KLP; Godt arbeidsmiljø; Utfordrende og varierte oppgaver; Nærmere opplysninger ved henvendelse til: kirkeverge Astrid Thomasberg, tlf: 35 96 52 81/92 26 93 21 eller kirketjener/Morten Lund tlf: 90 67 07 78
 4. LØNN FOR STREVET: Ragnhild Johansen (74) har jobbet frivillig som kirketjener i 25 år og fikk overrakt en sjekk på siste arbeidsdag søndag. Her står hun sammen med kirkeverge Nils H. Opsahl.
 5. Velkommen som jobbsøker. Skien er fylkeshovedstad i Vestfold Telemark fylke og en av landets eldste byer med røtter tilbake til år 900 e. kr. Byen ligger sentralt plassert mellom fjord og fjell på Østlandet, og er en del av Grenland som til sammen har nærmere 100.000 innbyggere
 6. Kirketjener, Sviland kyrkje . Vi søker etter kirketjener i 15% stilling til Sviland kyrkje. Lønn etter tariff og ordnede arbeidsforholdDen som ansettes må være, eller kunne bli, medlem av Den norske kirke. Kontaktinformasjon. Ragna Skårland, Daglig leder, 47478586,.

Kirketjener, Bragernes 60 % fast stilling Bragernes menighet ligger midt i Drammen sentrum og kirken er del av Drammens kjente bybilde. Menigheten har bortimot 8.000 medlemmer. Kirketjener blir del av et stort og velfungerende team av prester, kantorer, kateket, diakon, menighetsarbeider og administrativt personell Lønn til kirketjener etter medgått tid. Kr 600,- pr. time. Vask og renhold foretas av kirketjeneren . Leieren forlater kirkebygget i ryddet stand . 7. Betalingssats for de som ønsker kirkelige handlinger på Grip. For alle de som ønsker kirkelige handlinger på Grip, utenom gudstjeneste, tas en avgift p

Lønnen reduseres ikke tilsvarende. Reduksjonen kan «samles opp» og tas ut som hele dager dersom arbeidsgiver og den ansatte er enige om dette. Slik oppsamling er en mulighet, men ingen rettighet. Dersom det er innført fleksitid er det viktig å være klar over at det er arbeidstakeren som styrer bruken av fleksitid og ikke arbeidsgiver Storfjord menighet har ledig 70 % stilling som kirkeverge og 40 % stilling som kirketjener. Søknadsfrist 8. januar 2014 Kirketjener på spansk. Oversettelse - Ordbok: dictionaries24.com. Språk ordbok: norsk » spans Annica Svendsen har jobbet med landbruksforvaltning i 42 år, i hele Indre Østfold. På årsmøtet i Askim bondelag ble Annica hedret som Årets bondevenn 2020

Ledig deltidsstilling som kirketjener i Heli kirke. Det er gudstjeneste 1. søndag i måneden . Heli kirke ligger i Spydeberg kommune, ca 8 kilometer fra sentrum i retning Skiptvet. Lønn i henhold til tariff; Helge- og helligdagstillegg . Det er ønskelig med medlemskap i Den norske kirke administrative infrastruktur, kirkebygg og gravplassdrift samt lønn til kirkemusiker, kirketjener osv. Bevilgningene fra kommunene til de lokale kirkene er samlet om lag 4 mrd. årlig. Rammevilkårene for kommunesektoren har derfor stor betydning for KAs medlemmer. Kirke/kommune-samarbeid - tradisjon og fornyels For kirketjener betales reelle kostnader (antall timers lønn). Leie av Vatnås kirke: Kontakt Olaf Vatnås tlf 91162790. Tilbake. Adresse: Sigdal kirkelige fellesråd Borgestubakken 3350 Prestfoss. Telefon: Innmelding av dåp, vielser etc: Mette G Flågan 97194144

Fakturaadresse: Astafjord lønn og regnskap Postboks 84, 9358 Tennevoll Vårt ELMA-nummer: 959 469 881 Telefon: 77 17 65 03 E-post: fakturaALR@lavangen.kommune.n kirketjener språk ordbok engelsk, kirketjener arbeidsoppgaver, kirketjener på engelsk, kirketjener vestby, kirketjener lønramme, kirketjener lønn Kultur- og miljøutvalget behandlet i sitt møte 15. oktober tildelingen av årets kulturpris/kulturpriser. Fordi utvalget ønsker å vie ekstra oppmerksomhet til kulturlivet i år - en bransje som har stått under særlig press siden mars - blir det i år delt ut to uavhengige og likestilte priser, til to vinnere. Årets vinnere er Trond Audun Berg og Kjetil Røyset Jørgensen

Kirkegårdsarbeider/kirketjener/klokker - Rennebu kirkelige

Utgiftene dekker leie av kirke, samt lønn til kirketjener, organist og prest. Det vil bli sendt 2 fakturaer, en fra Kirkelig fellesråd, og en fra bispedømmekontoret. (Fakturaer sendes ut etter at vigsel er gjennomført). Det hender at kirken leies ut til vielse i regi av annet trossamfunn. Fra 2017 er utleiesatsen kr. 4.800 Your browser does not support SVG. All Countries . Login/Registratio Hei! Jeg har fått tilbud om en liten stilling som kirketjener, ikke store jobben men en liten ekstrainntekt for en fattig student Er det noen som har jobbet med dette og vil dele sine erfaringer? hvordan er lønnen? Skal være med å observere under en kveldsgudstjeneste, blir spennende Krysse fingr..

Prest utdanning.n

- klokker (2 %) og kirketjener (4,5 %) i Holm kirke. - kirketjener (2,5 %) og renholder (1,5%) i Rødven kirke. Lønn etter tariff og gjeldene avtaler. Skriftlig søknad sendes Rauma kirkelige fellesråd v/ kirkevergen, Vollan 6, 6300 Åndalsnes Lønn i henhold til KA's tariffavtale og pensjonsordning gjennom KLP; Annet • Det må påregnes en del helge- og kveldsarbeid. • Søker må være medlem av den norske kirke • Kvinner oppfordres til å søke . Søknaden sendes elektronisk - se utlysning på www.kirkejobb.no. Søknadsfrist 13.01.2020 Kirketjener deltar også på vigsler som vanligvis er på lørdager. Arbeid i kirkens høytider (jul, påske og pinse) må påregnes. Renhold av kirken. Rydding og generell god orden i og utenfor kirkebygget er viktig. Kirketjener jobber tett sammen med prester, organister og menighetspedagog og frivillige i menigheten. Delta på teammøter Engerdal kirkelig fellesråd har ledig 6% fast stilling som kirketjener ved Søre Elvdal kirke fra 19.05.2018 Forskrift om økonomiforvaltningen i kirken. § 4-1. Fremstilling av kirkelig fellesråds budsjettforslag til kommunen. Kirkelig fellesråd, og menighetsråd i ettsoknskommuner, skal hvert år fremme et samlet forslag til kommunen om bevilgninger over kommunens budsjett til den kirkelige virksomhet i kommunen, samt forslag til bevilgninger i økonomiplanperioden

Kirketjenerskolen - Det sentrale OU-styret i KA-område

Kirketjener jobbber tett med prest, organist og frivillige i menigheten. Delta på konserter og andre arrangement i kirken. Kirkegårdsarbeider har ansvar for å vedlikehold og orden på kirkegårdene Lønn i henhold til avtaleverket mellom KA og arbeidstakerorganisasjone Lønn i henhold til tariffavtale. Øvrige opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til kirkevergen i Sørfold, telefon 75685370. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse, da nåværende kirketjener går over i annen virksomhet Ledig stilling: kirketjener (50%) Rælingen kommune med sine 17.500 innbyggere ligger idyllisk til sentralt i Akershus fylke, med kort vei til Lillestrøm og Oslo. Nærmiljøet byr på mange muligheter for natur- og kulturopplevelser Offisiell norsk statistikk. Her finner du flere tall og mer detaljerte data som kan sammenstilles til egne tabeller og lastes ned i ulike format Engerdal kirkelige fellesråd har ledig 8 % fast stilling som kirketjener i Sømådal kirke fra 1. januar 2017

Ansatte med kontaktinfo

Kirketjener: Arbeidsoppgaver * Praktisk tilrettelegging og tilstedeværelse i forbindelse med gudstjenester, * Lønn etter avtale i henhold til tariffavtale kirkelig sektor For stillingen gjelder de til enhver tid gjeldende lover, tariffavtaler og reglementer Kirketjener. Vi har ledig stilling som kirketjener - vikariat 75% stilling. Betingelser: -Lønn etter ansiennitet i følge gjeldende avtaleverk. -Spørsmål kan rettes til kirkeverge Wenche Jessen Dervola, tlf. 78 97 75 70 eller e-post wmd@svk.no Søknad med CV sendes til Sør-Varanger menighetsråd postboks 264, 9915 Kirkenes Gudstjenestene i Øyer kan bli en spinkel affære på nyåret. Kommuneøkonomien gjør at sognepresten må klare seg uten organist og kirketjener ved en gudstjeneste i måneden

Innkalling Moskenes kirkelige fellesråds møte den 20.01.2016 3 2016.01.12 Vi skal kunne drifte og vedlikeholde 2 kirker og 5 kirkegårder og lønn Dekker leie av kirke, samt lønn til kirketjener ,organist og prest. Det vil bli sendt 2 fakturaer, en fra Kirkelig fellesråd, og en fra bispedømmekontoret. (Fakturaer sendes ut etter at vigsel er gjennomført). Leie av kirke til vigsel av medlemmer i andre kirker/trossamfunn: Sats 2019: Kr: 5.000,-Sats 2020: Kr. 5.100, Søkeboksen gir automatiske søkeforslag. Bruk piltast opp eller ned til å lese søkeforslag og tasten enter for å velge Dette skrivet skal underskrives og leveres til kirketjener etter gjennomgang. Nøkler til kirken kan fås på kirkekontoret eller hos kirketjener. Hvis kirketjener benyttes vil leietaker måtte dekke kostnadene til lønn. Kirketjener Fore: 47977125 Kirketjener Halsa: 47977126 Kirketjener Glomfjord: 9010636 Avvik mot budsjett i fast lønn administrasjon må budsjettjusteres, og må pr nå sees i sammenheng med fast lønn kirketjener. Refusjon sykepenger er høyere enn budsjettert. Refusjon fødselspenger er ikke budsjettert, og viser et avvik på kr 112.372,-. Sum netto lønn er noe høyere enn budsjettert. Dette pga lønn vikarer er høyere en

Vi søker etter en kirketjener til Julebygda kapell i 10% fast stilling. Tjenesten er knyttet opp mot gudstjenester søndager i partallsuker (utenom juli).. Kommuneplan 2022-33 - fastestting planprogram, Stortingsvalg og sametingsvalget 2021- en eller to dager, Adgang til å gjennomføre fjernmøter, 2. tertialrapport, Finansiering av ny familiebarnehage, Samarbeidsavtale for Osloregionens interkommunalt politisk råd, Barnevernreformen 2022, Forvaltningsrevisjonsprosjket - Mobbing i skolen, Kompetanseplan grunnskole 2020-2021 og Krav til. Published 10 Oct 2019 00:03:01 - Deadline: Snarest TINN KIRKELIGE FELLESRÅD Kirkebakken 1 3660 RJUKAN Telefon: 90063025 E-post: leif.mangen@kirken.tinn.no Web: https://post@kirken.tinn.no Kirkelig forvaltningsorgan. Tinn kirkelige fellesråd søker kirketjener i Atrå kyrkje, 3 % stilling og kirketjener i Hovin kyrkje, 3 % stilling. Tinn kirkelige fellesråd forvalter 6 kirker, 6 kirkegårder Lønn og arbeidsvilkår i hht gjeldende regulativ og tariffavtale. Vi tilbyr god pensjonsordning i KLP. Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til: Engerdal kirkelige fellesråd, tlf. 400 24 911. Søknad med bekreftede attester og vitnemål sendes til: Engerdal kirkelige fellesråd Engerdalsveien 1794 2440 ENGERDA KONTAKTINFORMASJON. Telefon: 66 10 40 00. E-post: postmottak@nes-ak.kommune.no. Testelefon - korona (covid-19) 66 10 44 44 (mand-fredag kl. 08.00-15.00) Spørsmål om korona (Covid-19

 • Kart virginia.
 • Bypass operasjon hjerte.
 • Grunnvann i norge.
 • Jensen exact.
 • John denver jesse belle deutschendorf.
 • Tanzkurs tübingen.
 • Xxl leinwandbilder.
 • Tomi rae hynie.
 • Brannstasjoner akershus.
 • Jodel online nutzen.
 • Windows 10 sperrbildschirm speicherort.
 • Hjemmelaget pizza hellstrøm.
 • Tsunami 2004 thailand betroffene gebiete.
 • Stekt sjøtunge oppskrift.
 • Fotograf fredrikstad pris.
 • Goldendoodle mini züchter deutschland.
 • Outlet jevnaker.
 • Ford bergen kokstad.
 • Ant man trailer.
 • List synonym.
 • Club 77 hamburg.
 • Whisky regionen schottland.
 • Periodisering kostnader.
 • Druiden guide 7.2 5.
 • Oktoberfest 2014 datum.
 • Alexandra joner kjæreste.
 • Förstärka bluetooth signal.
 • Hotell stiklestad.
 • Hochzeitsfotograf stuttgart günstig.
 • Skotsk gäliska.
 • Skully helmet.
 • Free screenshot tool mac.
 • Schule der entspannung bruchsal.
 • Sandmückenstiche behandlung.
 • Geysir fakta.
 • Cinestar lübeck.
 • Tanzworkshop gardetanz.
 • Legeme kryssord.
 • Bilnyheter 2017.
 • Neymar sohn mutter.
 • Bau der pflanzenzelle bei wasserpest und zwiebelhaut arbeitsblatt.