Home

Kristne begrunnelsen for at idealet om nestekjærlighet finnes i mange religioner og livssyn

Nestekjærlighet - Wikipedi

 1. Nestekjærlighet er omsorg for andre mennesker og det å føle seg ansvarlig for ethvert medmenneskes velferd uten hensyn til religion, kjønn eller politisk standpunkt.Mens noen betrakter det som et element i sosial kontroll, ser andre på det kun som en form for altruisme.Nestekjærligheten er et eksempel på en aktiv, utadvendt kjærlighet
 2. Nå vil mange kristne hevde at det er mulig å ha en homofil legning, men hvis de finner seg en partner eller lever ut en homofil legning, så kommer disse skriftstedene til anvendelse. Men saken er at det å være homofil handler om hvordan noen er og har det!! Det er ikke noe noen velger som et fritt ønske
 3. Kristne Arbeidere bygger i Jaglandsk ånd på to søyler: Samtale om Jesus og kristentro. Tanken om at den kristne nestekjærligheten og forvaltertankegangen kan finnes igjen i sosialdemokratisk tankegang. Vi ønsker et samfunnssystem med nestekjærlighet fremfor høyretankegangen om at enhver er sin egen lykkes smed, understreker Kristensen

Og om dette taler vi, ikke med ord som menneskelig visdom har lært oss, men med ord vi har lært av Ånden. For det som hører Ånden til, tolker vi med ord som hører Ånden til. Men slik et menneske er i seg selv, tar det ikke imot det som hører Guds Ånd til. For ham er det uforstand, og han kan ikke fatte det Jeg leser i kommentarfelt om kristne mørkemenn som ønsker å kneble kvinners rettigheter, ta eierskap over kvinners kropp og drømmer om svunne patriarkalske tider. Ja til og med at kvinner for kristne menn er redusert til ikke stort mer enn fødemaskiner og tjenere. Samtidig finner jeg stadig at heteronom pliktetikk blir trukket frem fra.

Kristen uten nestekjærlighet. smp-stories-top-widget. Forbløffende, og på mange måter godt, at Aftenposten faktisk trykker dette, og viser hva slags holdninger som finnes i Norge i 2007. Det er det ikke. Det er grusomme valg, men de finnes, og det bør hun ta innover seg. Noe annet er å stikke hodet i salmeboken VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes. Søk i VG Nett Debatt Avansert søk. VG Nett Debatt> Samfunn> Religion og livssyn . Du må være logget inn for å bruke denne funksjonen. Logg inn Ny bruker? Registrer deg her. Ny bruker? Registrer deg her! Facebook.

Kristen nestekjærlighet? - Religion og livssyn - VG Nett

Kirken. Ordet kirke betyr i kristen sammenheng tre ting: Det betegner en bygning som brukes i kristne gudstjenester. Det henviser til de mange kristne trossamfunnene - Den katolske kirke, De ortodokse kirker, og lignende. Og det brukes generelt om det overordnede trosfellesskapet som alle kristne er medlemmer av, uavhengig av trossamfunn Nærmere 10 prosent av Norges befolkning, eller 484 500 personer, var medlemmer i et tros- eller livssynssamfunn utenfor Den norske kirke 1. januar 2011. I Oslo er 20 prosent av befolkningen medlemmer i et tros- eller livssynssamfunn, og de fleste av dem tilhører islam. Nest største gruppe er med i kristne trossamfunn. Folketellingen i 1960 var den siste der det ble stilt et direkte. Ku Klux Klan-medlemmet Edgar Ray Killen (80) ble dømt til 60 års fengsel for drapene på tre borgerrettsaktivister i 1964. Den 80 år gamle predikanten fikk 20 års fengsel for hvert av de tre drapene han var tiltalt for Nestekjærlighet i praksis. I en tid med større offentlig fokus på seksualitet og samliv, kan man spørre hvorfor kristen samlivsetikk er relevant. Denne artikkelen forsøker å svare på dette, og hvordan troende mennesker skal forholde seg til samfunnets verdier

Dyrker kristen nestekjærlighet i Ap - Vårt Lan

Og så lurer jeg på hva du tenker om troende muslimer, troende jøder, troende hinduer (f.eks), som er like troende som de kristne, men innenfor en annen religion enn den kristne, og som handler slik vi leser om i Matt.25. 31-40? Skal de straffes fordi de vokste opp på et sted der de ble troende i den rådende religionen der de bodde Religion, filosofi og livssyn; Logg inn . Jeg tror ikke så mange her har noe imot kristne eller deres tro. har denne tråden ingen verdens ting med åndelighet å gjøre. Jeg går ikke imot åndelighet, men imot vranglære. Om noen av dere finner begrunnelsen for vranglæren i det åndelige,. nestekjærlighet og det kristne menneskesynet, som innebærer at alle er like mye verdt. Alle tre betyr at vi må ta vare på kloden vår. Klimapolitikk handler om at hele verden må forandre måten vi lever på og gjøre gode valg, slik at vi ikke ødelegger klimaet vårt. Hvis ikke vi gjør det, kan det føre til både masse uvær og masse. religioner og livssyn. Sentrale kristne normer kan utledes av den kristne forståelsen av Gud og mennesket (jf mål 4b). For eksempel: Fordi Gud har åpenbart sin vilje på to måter (jf mål 4a), er etikkens grunnlag både alminnelig (jf begrepet sunn fornuft) og spesielt (jf Jesus som forbilde) To tusen års sammenhengende kristent liv i Midtøsten kan gå mot slutten i Jerusalem, Betlehem, Damaskus og Bagdad. Eldgamle kirkesamfunn mellom Eufrat og Tigris forsvinner. - Selv om vi ikke vet sikkert hvor mange kristne som ennå finnes i de tradisjonelt kristne kjerneområdene, er det ingen tvil om at antallet er raskt synkende

Når man bliver bedt om i en kronik at behandle det kristne menneskesyn, standser man straks op ved spørgsmålet, om det er rigtigt at tale om det kristne menneskesyn. Jeg har selv tidligere gjort det, men er i de senere år kommet mere og mere bort fra det. Kristendommen er ingen filosofi, heller ikke en politisk ideologi, men troen på den treenige Gud De med et religiøst livssyn hevder at Gud finnes, at Jesus var Guds sønn og at verden ble skapt på syv dager. De med et sekulært livssyn betviler både guder, gudesønner og en syvdagersskapelse. Samtidig finnes det mange som mener at spørsmålet om Gud ikke kan besvares Hvordan ser lutheranere, pinsevenner, mormonere, metodister, gnostikere og antroposofi-kristne på sex? Av Hans Olav Arnesen, Kai Erik Westergaard og Oda Aksetøy Det finnes et vell av kristne konfesjoner i Norge. De har naturligvis mye til felles, men det er også betydelige ulikheter. Blant annet i synet på sex. Disse forskjellene kan du utforske nærmere i [

samtale om kristendom, kristen livstolking og etikk med vekt på gudsbilde, menneskesyn, aktuelle etiske utfordringer og utvalgte kristne tekster ; samtale om innholdet i de ti bud, Fadervår og den apostoliske trosbekjennelse; forklare kristen tidsregning og kirkeårets gang, beskrive kristne høytider og sentrale rituale Det er like mange som tror og som ikke tror på Gud. Når KrF ikke har flertall i Stortinget, kan Norge umulig være et kristent land. Samtidig sitter mye i ryggmargen. Vi trekker næring fra røtter som ikke så lett rives opp. Og de handler ikke bare om menneske­verd, nestekjærlighet og for­valtersansvar. Arbeidsetikk I dag står landets tros- og livssynssamfunn sammen for å vise sin støtte til verdens kristne og for å aktivt markere retten til å praktisere sin tro eller sitt livssyn i trygghet. Mine tanker og dypeste medfølelse går til alle som er rammet av dette grufulle angrepet, til hele folket på Sri Lanka, og til de kristne på Sri Lanka som særlig var et mål for terroren

Verdier JV og mange andre grupperinger i dag nyter godt av. Så jeg snakker ikke om at dere skal vise særegen respekt for Norge, men vise respekt for ethver nasjon som står for disse verdiene. Og være glade for at det faktisk var mennesker som kjempet for deres frihet under krigen Religion i Europa og Norge tar ofte andre former enn den gjør i USA, og dette har både historiske grunner og mer juridiske årsaker, sier Brekke til Religioner.no. Bjarte Ystebø selv er ikke helt enig i at merkelappen «nye kristne høyre» passer på den kristenkonservative bevegelsen i Norge Religion og etikk; Kristendommen [48] Kristne trossamfunn og bevegelser. Kristendommen er delt inn i mange forskjellige trosretninger og disse igjen i ulike bevegelser. De følgende er vesentlige den første paven → Paven anses for å være Kristi representant på jorden og er ufeilbarlig når han uttaler seg om spørsmål om den. Religion, filosofi og livssyn; Logg inn . Logg inn. Tror det aldri blir feil å hjelpe, det er kanskje ikke alltid man kan, men det blir uansett aldri negativt om man finner det i seg og klarer det, både på det individuelle plan og også nasjonalt. Det handler ene og alene om nestekjærlighet

Dagens bibelord - litt om kristen nestekjærlighet

Blant de mange episodene av angrep på kristne, var en av de verste i 2002, da muslimer myrdet to søstre på 17 og 19 år av Amre-familien. Den kristne tv-journalisten Samir Qumsieh fra Betlehem forteller om hundrevis av angrep mot det kristne samfunnet de siste årene, inkludert mord, voldtekt og utpressing I dag finnes det ortodokse lokalmenigheter i mange land. I Neiden i Øst-Finnmark har det levd ortodokse kristne siden 1500-tallet, og her finner vi St. Georgs-kapell. Hellige Nikolai menighet, som ble dannet i 1931 av russere på flukt fra revolusjonen, er den største menigheten i Norge Hun er utdannet sosionom og arbeidet som jobbkonsulent i Fretex Øst, som drives av Frelsesarmeen. Her har hun lederansvar for 17 personer. - Jeg tenker ikke så mye over at dette er eid av en kristen organisasjon. De kristne verdiene fraviker ikke så mye fra mine egne: nestekjærlighet, omtanke, å gi folk tro på framtiden Livssyn og religion som leverandør av verdier De kristne fremholder gjerne barmhjertighet og nestekjærlighet som sine spesielle idealer. blir det lettere å vurdere dem. Det finnes mange eksempler på at verdier og idealer er blitt fordreid underveis i historien Budskapet om nestekjærlighet står sentralt i alle religioner, og deles av de aller fleste - uansett livssyn. Romfolk. Det er først når vi står overfor dagens konkrete utfordringer at det blir vanskelig. Jeg vil bruke to dagsaktuelle saker som eksempler

år senere . Det handlet om kristen nestekjærlighet, om praktisk omsorg og et pedagogisk tilbud for barn . I praksis betød det mat og klær, bading, men også språk og matematikk, håndarbeid og legemsøvelser (Sletvold 1977) . Senere fikkvi, nærmere bestemt i 1870, den første Fröbelbarnehagen, et pedagogisk fundert tilbud I tillegg vil mange utgaver av kristen etikk hevde at det er mulig å kommunisere med andre former for etikk, Skal vi ha noen som helst mulighet til å virkeliggjøre idealet om en slik fellesetikk, Artikkelen stod opprinnelig i Religion og livssyn 4/93. 1 . Title: FELLESSKAPSETIKK - MULIGHETER OG GRENSER Author: Standard Last modified by Humanisme og religion i nyere tid! Det er vanskelig å si noe sikkert om forholdet mellom religion og humanisme i nyere tid. Mange humanister har vært religiøse, andre har vært kritiske til religionen. Uansett har den kristne og den jødiske arv påvirket humanismen Diskusjon med en kristen. Samfunn, etikk og politikk. Du må være registrert og logget inn for å kunne legge ut innlegg på freak.n

om religioner og livssyn, vil det kunne bygge ned fordommer og legge grunnlag for toleranse og respekt mellom elever fra ulike religioner og livssynstradisjoner. Lærere på Sunnmøre og i KURLE-undersøkelsen i nord ser ut til å bekrefte en slik forståelse. Religionsfaget skal på denne måten ha en integrerende funksjon For dette handler ikke bare om menneskeverd, nestekjærlighet og forvaltersansvar, men om et bredt spekter av ideer som fikk spesielt dype røtter og god vekst i et kristent jordsmonn. Skandinavia på 1800-tallet var et mangfold av avholdsgrupper, vekkelsesretninger, målrørsler og arbeiderlag

Selvbestemt abort og den misforståtte nestekjærlighete

Humanisme (av latin humanus, «menneske(lig)», og -isme) er en bred og vanskelig avgrensbar betegnelse som spenner over en rekke og ofte innbyrdes motstridende tankesystemer.Blant fellestrekkene er som regel en etisk filosofisk tilnærming som vil hegne om menneskeslektens iboende verdighet, og som legger stor vekt på de kvaliteter som kjennetegner mennesket som har en verdi i seg selv, og. Nå, i begynnelsen av stille uke som leder fram mot den kristne påskefest, har jeg lyst til lå se litt på noen likher og forskjeller mellom de tre store monoteistiske religionene Kristendom, Jødedom og Islam. Jeg begrenser meg til 10 områder. Her er hver religions hovedsyn, men innen hver religion er det mange variabler, og praksise

Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene Som jøder finner vi det merkelig hvordan noen kristne søker å monopolisere opphavsretten til menneskeverd, likestilling, nestekjærlighet og alt annet godt. Det er jo slik at Jesus preket nestekjærlighet nettopp fordi han var jøde. Alle religioner bærer frem gode budskap, selv om vi formulerer dem forskjellig. Likevel basere Han mener å finne finne svaret i menns og kvinners natur, samt i allmennytten Et kvinnesyn fra steinalderen 29. november 2016 29. november 2016 * «Eksemplene på at islam er diskriminerende og kvinnefiendtlig er mange og overveldende, dette uten at norske aktivister på venstresiden bryr seg om grunnleggende brudd på menneskerettighetene i islam, som vi i de vestlige demokratier setter. Kristne humanister er monoteister. Det eksisterer bare én gud innenfor monoteistiske religioner. I kristen humanisme er religiøs åpenparing et faktum. Det står om skapelsen, tilgivelse og nestekjærlighet i Bibelen. Kristne humanister står for at dette er tidløse sannheter

Samarbeid mellom religioner og livssyn - I 1996 ble samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn stiftet i Norge - Skjedde på bakgrunn av et samarbeid som hadde oppstått mellom Human etisk Forbund og flere religiøse minoriteter - Samarbeidsrådet er et kontaktorgan mellom ulike religioner og livssyn og har bidratt til å øke forståelsen mellom dem - Vært viktig for å bygge den. Religioner framhever gjerne holdninger som nestekjærlighet og ikke-egoisme. De legger også stor vekt på rette handlinger gjennom en rekke bud og regler som tilhengerne må forholde seg til. Totalitære ideologier framhever lydigheten mot partiet eller føreren som en grunnleggende holdning. Dette er nært forbundet med idealet om soldaritet.

Kristen uten nestekjærlighet - Aftenposte

 1. Vi innrømmer villig at det finnes mange bekjennende kristne som lever et dårlig liv og mange ikke-kristne som lever et bra liv. Likevel kan vi generelt konkludere med at kristendom fremmer ansvarsfølelse og gir grunnlag for personlig frihet. Mens avkristning fremmer egoisme og skaper behov for kontroll, regulering og tvang
 2. Det er ikke overraskende at Oslo Symposium virker veldig provoserende på mange. Sterkt religiøse mennesker og miljøer virker generelt provoserende i et så sekulært samfunn som det norske. Men det er spesielt interessant å se hvordan symposiet provoserer enkelte kristne mennesker, som selv har en fremtredende rolle i norsk politikk og samfunnsliv
 3. På midten av 90-tallet var det en mediedebatt i Bergen om ringing med kirkeklokker. En fremtredende journalist i TV 2, som var nabo til en av de eldre kirkene i byen, klaget over å bli vekket klokken syv søndag morgen. Han hadde ofte seine jobbvakter, og ringingen fra kirkeklokkene ødela ofte hans muligheter til å «sove ut»
 4. Hvor finnes egentlig begrunnelsen for Frelsesarmeens sosiale engasjement religion og ideologier har både prøvd å gi svar på hvorfor noen faller utenfor og gi forslag til løsninger på problemet. Frelsesarmeen gir praktisk hjelp til vanskeligstilte ut fra et kristent livssyn. Organisasjone

Den offentlige samtalen om tro og livssyn i Norge har til tider vært preget av forlegenhet, skepsis og usikkerhet. Utredningens drøfting av tro og livssyn er mer preget av åpenhet og aksept for tro og livssyn som en integrert og selvsagt del av folks liv. Dette vil etter Løvstakksiden menighets oppfatning bety at en oppgir idealet om den. Her handler det ikke lenger om å legge til rette for trosutøvelse, men om å sikre tradisjon og nasjonal identitet. Det understrekes for eksempel at kirken skal være landsdekkende, noe som er strengt tatt er medlemmenes, og ikke statens, sak. Dette er et brudd på idealet om at de samme reglene skal gjelde for alle, mente Bielefeldt Høringssvar om NOU 2019:20 En styrket familietjeneste Innledning Vi lever i et samfunn som har blitt mer mangfoldig når det gjelder religion og kultur. Den største En stor del av Norges befolkning er i dag ikke medlem av et kristent trossamfunn.4 Mange a

Yousef kjemper for islam i Norge. Han beskriver islam som en ufarlig og fredelig religion, som om islam er kjærlighetens religion, en religion som verdsetter de humanistiske verdiene som frihet og likeverd. Yousef deler opp den islamske troslære helt etter sitt eget ønske og velbefinnende slik at han s gud skal ta seg godt ut i det norske samfunnet Takk skal du faen meg ha.... Jeg har i de siste dagene viet min oppmerksomhet til samfunnsdebattanten Yousef Assidig. Yousef er norsk-etnisk, født og oppvokst i et samfunn hvor de humanistiske verdier blir forsvart og verdsatt av de aller fleste, og hvor man som voksen kan velge sitt eget livssyn, med eller uten gud(er) I samme verden Religion og etikk er et sammensatt fag som handler om religion, livssyn, filosofi og Syn på andre religioner og livssyn 95 Kristen tro og Mange finner i religionen. I samme verden Religion og etikk er et sammensatt fag som handler om religion, livssyn, filosofi og Mange finner i religionen vi opp det kristne menneskesynet og begrunnelsen av. Han studerte filosofi, matematikk, teologi og fysikk, ble senere professor og har skrevet om mange filosofiske temaer, også estetikk. Erkjennelse briller: Alt må gjøres i gjenstand for kritikk. Viktig oppgave i filosofien er da å rydde opp i tenkningen om hva mennesket kan erkjenne, og hva som ikke kan erkjennes

Som unitarer mener vi at det er opp til individet å finne og/eller definere sine egne rammer, sin tilnærming til verden, og sin tro. Det betyr også at tradisjonelle religioner er en legitim vei å gå. I motsetning til svært mange religioner og trossamfunn avviser vi ikke de andre som ugyldige, og holder opp vår egen vei som den ene sanne vei 7.1 Generelt om statsmakt og religion/livssyn; 7.2 Innledning om hovedmodeller; 7.3 Ulike hovedsyn på forholdet mellom stat og religion/livssyn 4. 7.3.1 Staten støtter ett livssyn og styrer ett livssyn - en livssynsdikterende stat; 7.3.2 Staten støtter ingen livssyn og styrer ingen livssyn - idealet om liberal nøytralite

Avklaring av myndighetenes anbefalinger om gudstjenester i skoletiden Innledning Religion og livssyn kan være en berikelse både for den enkelte og for samfunnet, men religion og livssyn kan også være en kilde til konflikt. Ofte diskuteres enkeltsaker knyttet til religion og livssyn, som skolegudstjenester, uten å se saker og prinsipper Den kristne antisemittismen har utgangspunkt i at jødene var skyld i Jesus død på korset. Dette motivet er fortsatt levende i mange kristne miljøer i Øst-Europa, men dette grunnlaget for antisemittisme er lite utbredt i Vest-Europa. Den kristne antisemittismen har også være begrunnet med jødenes motvilje mot å ta til seg den kristne lære og allerede i år 388 ble en synagoge i Syria. Det finnes en rekke historiske eksempler hvor militære offiserer eller soldater nekter å utføre militærtjeneste av overbevisningsgrunner og som derved utfordrer både statens politiske og militære ledelse med ulydighet på bakgrunn av en personlig samvittighetsoverbevisning om at grunnleggende humanitære prinsipper som menneskelivets verdighet og ukrenkelighet vil bli brutt ved bruk av.

Religion og etikk - Kristendommen - organisering - NDL

 1. 29.05.2019 filosofi og etikk barnehagen eksamensforberedelser. innholdsfortegnelse. Religion - oppsumering Samfunn - oppsummering Samfunnets mangfold, barn og rettigheter og Barnehagelærerprofesjonen og tverrfaglig samarbeid Samf sammendrag Eksamen Samf Semester 1-2 Srle oppgaver - Sammendrag Samfunn, religion, livssyn og etik
 2. Stortinget.no inneholder informasjon om saker som behandles i Stortinget, oversikt over møter og høringer, informasjon om stortingsrepresentantene, omvisninger, læringsspill, kurs med mer
 3. Dette er første strofe på en salme, skrevet en gang før 1764 av Hans Adolph Brorson og tonesatt med en norsk folketone fra Lesja. Forfatteren var biskop i Ribe i Danmark under sterk innflytelse fra tysk teologi. Med andre ord en vellykket integrering av stedegen norsk musikkultur og religiøse impulser fra kontinentet

Hva forteller statistikkene om religion, tro og livssyn i

KKKK - Kristent Ku Klux Klan? - Religion og livssyn - VG

Nestekjærlighet i praksi

At mennesker på skolen, i Norge og i verden har ulike religioner og livssynAndre livssyn, religioner og religiøst mangfold i den grad det er aktuelt for elevene ut fra lokale forhold: Vise: Respekt for andres tro, livssyn og leveregler: Gjenkjenne: Kunst og estetiske uttrykk knyttet til ulike kristne tradisjoner og andre livssyn/religioner ush2_materie_60625.qxp:Original. 25-01-11. 08:15. Side 1. P ÅL WIIK | RAG NHILD BAK K E WAALE. Under samme himmel 2 E levbok Bokmå Under følger oversikten over de publiserte sakskompleksene jeg har skrevet for DinSide Reise og DinSide Økonomi. Det kommer flere. Lokasjon og publiseringsdato står i parentes. Rekkefølgen viser hvilken tur jeg besøkte landene i, eller når jeg skrev artikkelen (for økonomi). MIN SOMMMERBY 2007 Stavanger - Mia Gundersen Leliënhof (06.08.07

Kristendom - Fredens eller Krigens religion

Jorden er flat - Side 1024 - Religion, filosofi og livssyn

tet religion og livssyn i barnehagen mellom 1996 og 2018.Dette gir til sammen ti norske tidsskriftsartikler i perioden 1996-2017. 6 Det er ikke overraskende a Hvilke forbindelser finnes det mellom Louisa May Alcott (1832-1888) og Dikken Zwilgmeyer (1853-1913) - 1800-tallets mest suksessfulle barnebokforfattere i henholdsvis amerikansk og norsk litteratur? Spørsmålet er viktig å stille, både fordi Zwilgmeyer regnes som en epokal forfatter i den nasjonale barnelitteraturen, og fordi oppfatningene om hennes litterære aner spriker i resepsjonen Det finnes masse bra i religioner slik som Islam, og alle muslimer er ikke terrorister. ødelagt det. Jeg vil på ingen måte bli identifisert med slike personer som i sine uttalelser viser lite respekt og nestekjærlighet over for andre som ikke deler deres syn i Blant annet hevder han følgende om mange kristne og kristne.

Kristne i Midtøsten: Jerusalem og Damaskus tømmes, nye

verdier i kristen og humanistisk arv og tradi-sjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskeret-tighetene. (Besl.O. nr. 43 (2008-2009). Jf. Innst Bakkevig og Raaum kan gjerne si at det finnes gode kristne i alle partier, og at det kristne livssynet ikke forteller noe om hvilket parti man vil velge, men demonstrerer kirken dette i praksis? Jeg syns ikke det. Jeg kommer ikke på en eneste biskop eller prest som deltar i samfunnsdebatten om politiske spørsmål, og som fremstår med et klart borgerlig-liberalt ståsted Som eksempel kan nevnes fagområdet 'Etikk, religion'. Her videreføres et av flere mål fra tidligere, nemlig at barnafår kunnskap om og opplever gleden ved kristne høytider og tradisjoner (6.6, s 22). Men så sier ikke planen mer om hva kristne tradisjoner er. Det blir så et spørsmål om hvem som skal definere dette Kristendomskunnskap / KRISTEN TRO OG LIV / 42. I Bibelen finner vi ikke noe om vår tids prevensjonsmidler, men kjenner til naturlig. prevensjon. Det står ikke i motsetning til det som sies om fruktbarhet og det gode ved å få. barn. Se 1.Mos 1,28 og Sal 127,3-5. Noen vil mene at det er galt å hindre Guds velsignelser, og at vi ikke kan.

Det kristne menneskesyn - Kristeligt Dagbla

Religion har vært en formende kraft i alle menneskers liv. Alle møter et mangfold av religioner og livssyn i vårt land. Kristen tro og tradisjon utgjør en dyp og bred strøm i norsk og europeisk kultur og historie. (89) Forhold til hjemmet Dette er en aktuell og viktig bok. Professor i psykisk helsearbeid og systematisk teologi, António Barbosa da Silva, ser på abortspørsmålet i lys av ulike livssyn, menneskesyn og etiske perspektiver, og drøfter hvilken konsekvens vårt menneskesyn har for hvilken holdning vi har i abortsaken. Forfatteren av denne boken forsvarer et klart klassisk-kristent menneske-syn. Han viser hvordan. RLE1030 Bibelen, religion, livssyn og fagdidaktikk. Bibelen 6,0 stp. Religion og livssyn 4,5 stp. Fagdidaktikk 4,5 stp RLE1040 Etikk, filosofi, religion og kristen livstolkning. Kristendommens historie 4,5 stp. Kristen livstolkning i dag 6,0 stp. Etikk og filosofi 4,5 stp Oversikten gir ikke noe samlet bilde av hvordan fagdidaktikken er vektlagt

Religion - kolibris or

Eidsvoll, februar 2013 Øyvind Olsholt og Ariane B. Schjelderup Filosofi og etikk i barnehagen er skrevet til kunnskapsområdet samfunn, religion, livssyn og etikk i barnehagelærerutdanningen Selv om opphavet til og begrunnelsen for synet på mennesket er forskjellig i det norske samfunnet, vil kjernen og konsekvensen som regel munne ut i en oppfatning om menneskets grunnleggende og ubetingede verdi: At alle mennesker er gitt et verd som det verken skjenker seg selv eller blir tildelt av andre, et verd som hverken øker eller minker

Det slår meg når jeg lese dette, at selv om flere og flere hører evangeliet på verdensbasis, her i Norden er det færre og færre som har hørt og som vet For våre oldeforeldre var det stort sett en selvfølge både å høre om Gud og å tro på ham (selv om innholdet i troen nok kunne variere). I dag er ingenting selvfølgelig I kveld var jeg på dialogmøte om dagbladets muhammed-karikatur i Rabita-moskeen i Oslo. Jeg skal ikke si mye om selve møtet, det blir egentlig balansert gjengitt i VGs og Vårt Lands artikler som jeg har lenket til. Derimot skal jeg skrive om noe som garantert ikke får oppmerksomhet andre steder. Det var en kommentar so Utenfor De ti bud fins det ingen gjerning og ingen livsførsel som kan være god og velbehagelig for Gud - selv om den er aldri så stor og verdifull i verdens øyne. Jeg antar at man skulle ha mer enn nok å gjøre med å holde disse bud: Saktmodig-het, tålmodighet, kjærlighet mot fiender, kyskhet, velgjørenhet osv og alt som slikt fører med seg Det gamle testamentet er proppfullt av tekster som både godkjenner og befaler slaveri, og Jesus hadde ikke et vondt ord å si om det. Tvert om kan vi i Det nye testamentet se vers som dette: Ef 6:5: «Dere slaver, vær lydige mot deres jordiske herrer som mot Kristus selv, med respekt og ærefrykt og av et oppriktig hjerte.»; 1 Tim 6:1-2: «Alle som er under åket som slaver, skal vise.

 • Calpe klippen.
 • Tellus store norske leksikon.
 • Josh holloway größe.
 • To do list chrome extension.
 • Psychiatrische institutsambulanz nordhausen.
 • Life of pi book awards.
 • P4 lyttesenter.
 • Bayrock shisha store.
 • Delete messages messenger.
 • Ressursstyring web stjørdal.
 • Passagierlisten bremerhaven 1953.
 • Bodensee whisky kaufen.
 • Schwanger mit cryos.
 • Ungdata 2017.
 • K blankett nr 705801.
 • Amiga 1200 til salgs.
 • Gatas parlament lyrics.
 • Gemeiner schneeball wikipedia.
 • Hvilken kasus styrer von.
 • Natune jungfrau.
 • Ausflüge hildesheim.
 • Vienna castle.
 • Spacex dragon.
 • Elektriker ulsteinvik.
 • Husvagn köpes privat.
 • The addams family netflix.
 • Bilulykke e18.
 • Når åpner flipzone bergen.
 • Fun facts.
 • Kulinarische weinprobe mit übernachtung.
 • Melissa sue anderson dead.
 • Alloheim emsauenpark lingen (ems).
 • Grøss og gru.
 • Snip image.
 • Sørensen sykler kolbotn.
 • Deksel strømuttak.
 • Laksetaco med mangosalsa.
 • Døden på oslo s nakenscene.
 • Likestilling engelsk.
 • Hingsteslipp.
 • Brief schreiben bitte um informationen.