Home

Markedsføring og ledelse udir

Markedsføring og ledelse 1 Marked og målgrupper Mål for opplæringen er at eleven skal kunne . forklare innholdet i markedsføringsbegrepet og gi en oversikt over den historiske utviklingen fra produksjonsorientert til kunde- og markedsorientert organisasjo Gjeldende læreplan Læreplan i markedsføring og ledelse - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering (MFL1-02) Gjelder fra: 1.8.2016 Gjeldende UTGÅTTE Utgåtte / erstattede læreplaner . Læreplan i markedsføring og ledelse - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering (MFL1-01) Gjelder fra: 1.8.2006 Gjelder til: 31.7.201

Markedsføring og ledelse 2 Situasjonsanalyse og markedsinformasjon Mål for opplæringen er at eleven skal kunne . gjennomføre en konkurrentanalys Innspillsrunde 2 Markedsføring og ledelse. Les høringsdokumentene . Høring lukket. 15. april 2020. Vi mottok 17 svar per 15. april 2020. Les svarene. Høringoppsummering. Når høringen lukkes vil Utdanningsdirektoratet utarbeide en oppsummering for videre behandling.. Markedsføring og ledelse består av to programfag: markedsføring og ledelse 1 og markedsføring og ledelse 2. Markedsføring og ledelse 2 bygger på markedsføring og ledelse 1. Faget er strukturert i hovedområder som det er formulert kompetansemål for. Hovedområdene utfyller hverandre og må ses i sammenheng. Oversikt over hovedområder

Læreplan i markedsføring og ledelse - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering. Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 23. juni 2016 etter delegasjon i brev av 13. september 2013 fra Kunnskapsdepartementet med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 3-4 første ledd Markedsføring og ledelse 1. Her finner du tilleggsstoff til læreboka Markedsføring og ledelse 1. Sidene følger kapittelinndelingen i læreboka. Klikk deg inn på en kapittelside og gå derfra til oppgaver og nettressurser som tilhører kapitlet. Vi håper at både elever og lærere vil ha glede og nytte av sidene › Handel og markedsføring › Markedsføring (6422) Listen kan inneholde feil dersom utdanninger mangler NUS-koder. Hvis du oppdager feil, er det fint om du gir oss beskjed på redaksjonen [at] utdanning [dot] no Faget markedsføring og ledelse har til hensikt å gi økt forståelse for hvordan marked, organisasjon og ledelse spiller sammen. Markedsføring og ledelse skal gi innblikk i hvordan organisasjoner arbeider for å synliggjøre tilbud og påvirke forbruket, og bidra til økt forståelse for hvilken rolle organisasjoner spiller i samfunnet Da er markedsføring og ledelse noe for deg. Du tilegner deg grunnleggende administrative og økonomiske verktøy som benyttes i næringslivet. Opptakskrav Søknadsfrist 15. april. Generell studiekompetanse (evt. realkompetanse). Du søker om opptak via Samordna Opptak

Læreplan i markedsføring og ledelse - programfag - Udir

Veiledning og tett oppfølging. Som student hos oss får du veiledning og tett oppfølging både individuelt og i grupper. Undervisningen ved Bachelor i markedsføring og merkevareledelse foregår i små grupper fra 3 studenter og mellomstore grupper på 30-50 studenter Læreplan for markedsføring og ledelse, Formål, Grunnleggende ferdigheter. Vilbli.no har lansert første versjon av nytt søk! Trykk her for å prøve ut det nye søket. Den gamle søkefunksjonen vil være tilgjengelig i perioden vi ferdigstiller det nye søket Høgskolen i Innlandet tilbyr flere aktuelle masterutdanninger innenfor økonomi, ledelse og innovasjon. Bachelor i serviceledelse og markedsføring kvalifiserer for eksempel til opptak til Master i økonomi og ledelse spesialisering i markedsføringsledelse (MØLed) og Master i offentlig ledelse og styring Kurs bachelornivå Markedsførings­ledelse. Et kurs for deg som ønsker grunnleggende innføring i markedsføringsledelse. Her vil du lære ulike verktøy for å lage gode markedsplaner slik at du kan definere og kommunisere markedstilbudet, samt utføre kontinuerlige markeds- og konkurrentanalyser

Læreplan i markedsføring og ledelse - programfag i

Læreplan i markedsføring og ledelse (Utkast) - Udir

 1. Nettstedene til Markedsføring og ledelse 1 og 2 vil fortsatt ligge ute for de som bruker gammel utgave. Nødvendig programvare. Rettigheter. Sist oppdatert: 20.10.201
 2. Markedsføring og ledelse 1 og 2 Lytt til inspirerende og engasjerende podkaster om markedsføring og ledelse Velg aktuell podkast her Skolepodden gir deg både egne og andres podkaster, slik at du lettere skal finne det du leter etter. Skolepodden Merkevarebygging Bendi
 3. Faget markedsføring og ledelse har blant annet til hensikt å gi økt forståelse for hvordan marked, organisasjon og ledelse spiller sammen. I entreprenørskap og bedriftsutvikling, får du utvikle personlige egenskaper og holdninger og få kunnskap og innsikt i hvordan man kan se muligheter og utvikle disse til bærekraftige virksomheter
 4. Tenker du å studere markedsføring og ledelse, så er det slik at disse utdanningene gjerne har et felles utgangspunkt. En grunnleggende økonomi- og markedsføring og ledelsesutdanning. Dette inneholder litt av hvert av fag du trenger. Så kan du senere spesialisere deg. I løpet av de første tre årene velger du gjerne en form for.
 5. Studieprogrammet i ledelse, innovasjon og marked er rettet mot dem som har interesse for ledelse, markedsføring og innovasjon i bedrifter. Studiet er først og fremst tilpasset det private næringslivet, men kandidatene kan også være interessante for offentlig sektor
 6. Søk etter læreplaner for fag i grunnskolen og videregående opplæring
 7. Læreplan i markedsføring og ledelse På Utdanningsdirektoratet sine sider finner du læreplanen for markedsføring og ledelse - programfag i studiespesialiserende studieprogram. Nettressurse

framføringer foran lærer og medelever er en viktig del av undervisningen. Faget markedsføring og ledelse består av ulike moduler og temaer, som sammen danner en helhetlig forståelse av en markedsførers tilnærming til sitt marked. I Markedsføring og ledelse 1. inngår disse hovedtemaene: Marked og målgrupper Psykologi og kjøpsatfer Hej! Jeg har nå privatisteksamen i markedsføring og ledelse 2 imorgen og lurer på om noen kan komme med noen tips og råd, har noen ide om hvilken type oppgaver jeg kan få? Her er de forberedelsene jeg hittil har kommet med.. All hjelp blir satt virkelig stor pris på! Bensinstasjonmarkedet Bensins..

Hei! Jeg har kommet opp i eksamen i Markedsføring og Ledelse 2 på vg3. Oppretter denne diskusjonsiden så folk som har kommet opp i dette kan diskutere og få en større forståelse av forbredelsesdelen som blir utgitt på udir.no imorgen (Fredag 20.mai klokken 9). Håper denne tråden vil være til hjel.. Ønsker du å få innsikt i det økonomisk- og administrative fagområdet? Er du samtidig opptatt av nettverksbygging og ønsker å studere på deltid, da kan dette være studiet for deg. Studieprogrammet er tilrettelagt for personer som er i jobb og som ønsker å få en grunnleggende forståelse innenfor markedsføring, organisasjon, strategi, ledelse og forretningsutvikling

Videre lærer du om hvordan kundene påvirkes ved hjelp av reklame og salg. Strategi, ledelse, økonomi, markedsanalyse, kreativitet og distribusjon inngår også i studiet. Studiet er bygget opp rundt grunnleggende innsikt i markedsføring, salg og bedriftsøkonomiske emner det første studieåret Et godt og inkluderende skolemiljø bidrar til positiv læring og utvikling for elevene og sikre elevene en skolehverdag som fremmer helse, trivsel og gode skolefaglige prestasjoner. Videreutdanningen i Skolemiljø og ledelse er forskningsbasert og praksisrettet med fokus på ledelse for et trygt skolemiljø og forebygging av mobbing og andre krenkelser Jobb og utdanning ; Skole og leksehjelp ; Eksamen Markedsføring og ledelse 2 - Høst 2013 Logg inn for å følge dette . Følgere 1. Eksamen Markedsføring og ledelse 2 - Høst 2013. Av Laffyftw, 19. november 2013 i Skole og leksehjelp. Svar i emnet; Start nytt emne Viser til læreplan mål i markedsføring og ledelse 2; 1)Markedsstrategi og markedsplanlegging - der er alle punktene sentralt. 2)Personalutvikling og ledelse: kun (1) er sentralt her: Diskutere mulige konsekvenser av personalkonflikter og hvordan slike konflikter kan håndteres. 3) Konkurransemidlene: kulepunkt nr: 2,3, 5, 9, 10 og 11

og tjenester i ulike markeder, budsjettering av virksomhetens drift, vurdering av lønnsomhet og likviditet, og føring av regnskaper inngår også i programfaget. Programfaget omhandler også økonomiske analyser som grunnlag for viktige beslutningsprosesser. Timetall Timetall er oppgitt i 60-minutters enheter. Vg2 Markedsføring og salg 169. Når høringen lukkes vil Utdanningsdirektoratet utarbeide en oppsummering for videre behandling Bachelorprogrammet i markedsføring og ledelse er et treårig integrert program som har et sterkt fokus på markedsføring og organisasjon og ledelse. I tillegg gis studentene en innføring i ulike økonomisk-administrative emner samt samfunnsvitenskapelig metode. De første to årene av programmet består av obligatoriske emner SAM3006 Markedsføring og ledelse 2: Privatisten skal ha skriftlig eksamen, 5 timer. Det er 1 dag forberedelse til den skriftlige eksamen. Privatisten er ansvarlig for å skaffe seg forberedelsesmateriellet. For privatister vil forberedelsesmateriellet bli publisert på www.udir.no kl 09.00 dagen før selve eksamen. Lør.- søn.- og helligdager. Digital markedsføring og kommunikasjon (7,5 sp) Kursene kan innpasses i ordinære bachelorprogram bla. innen økonomi, administrasjon og ledelse. Dersom du vurderer en bachelorgrad - ta kontakt med studieveileder i det programmet du ønsker å gjennomføre for nærmere avklaring om innpass

Video: Markedsføring og ledelse 2 (SAM3006) - Udir

Læreplanen for faget markedsføring og ledelse 1 har fem hovedområder, det vil si fem hovedtema.Til hvert hovedområde er det satt opp kompetansemål.Kompetansemålene er underpunkter som forklarer mer konkret hva du skal kunne Her finner du alt av informasjon om utdanning innen MARKEDSFØRING OG LEDELSE AV TURISTOPPLEVELSER (Bachelor).Studiet går under: Hotell- og reiselivsfag.Det er 1 registrert skole som tilbyr studiet, fordelt på 1 studiested. Det er registrert 7 relaterte studier, og det finnes 5 relaterte yrker til utdanningen MARKEDSFØRING OG LEDELSE AV TURISTOPPLEVELSER (Bachelor)

Innspillsrunde 2 Markedsføring og ledelse - Udir

Om faget Markedsføring og ledelse 1 er et programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering. Faget gir deg grunnleggende innføring i hvordan organisasjoner fungerer samt hvordan et marked fungerer. Forkunnskaper Fullført grunnskole eller tilsvarende. Omfangn 140 årstimer Eksamen Muntlig eksamen Fagkode SAM300 Bachelor i markedsføring og ledelse av turismeopplevelser ved Høgskolen i innlandet har som mål å tilføre studentene kunnskaper og ferdigheter som er nødvendige for at reiselivsvirksomheter kan planlegge, utvikle og tilrettelegge for verdifulle opplevelser for sine markeder samtidig som krav til lønnsomhet ivaretas Markedsføring og ledelse dreier seg i stor grad om bedrifters markedsføring og salgsstrategier, samt ledelse. Pensumet i markedsføring og ledelse 1 konsentrerer seg mest om markedsplanen, og i markedsføring og ledelse 2 vil man jobbe enda grundigere med markedsplanen. I tillegg er ledelse og ledelsesteorier aktuelle temaer på Vg3. Faget.

Skolemiljø og ledelse er et nasjonalt videreutdanningstilbud for skoleledere som NLA Høgskolen tilbyr på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Videreutdanningen handler om skolemiljø, mobbing og andre krenkelser, og er et tilbud til rektorer og andre skoleledere som har gjennomført nasjonal rektorutdanning eller tilsvarende. I studiet utvikler du kunnskap som støtter deg som leder i. Og å gjøre en feil kan føre til at du føler deg mindre vel i sosiale sammenhenger. I tillegg så er noe forbruk dyrt, og man vil kanskje gjerne kjøpe det beste, om man skal bruke mye penger. Andre vil kanskje markere at de er først med det første, eller de kan ha en stor interesse for visse produkter Dette programmet er skreddersydd for jobber innen kommunikasjon og markedsføring på tvers av sektorer og bransjer, med vekt på digital kompetanse. Etter endt utdanning vil du kunne jobbe med: Innholdsproduksjon. Bruk dine kunnskaper til å skape effektiv og engasjerende kommunikasjon. Markedsføring i søkemotorer Her finner du alt av informasjon om utdanning innen MARKEDSFØRING OG MERKEVARELEDELSE (Bachelor).Studiet går under: Økonomi, marked og administrasjon.Det er 2 registrert skoler som tilbyr studiet, fordelt 2 studiesteder. Det er registrert 83 relaterte studier, og det finnes 5 relaterte yrker til utdanningen MARKEDSFØRING OG MERKEVARELEDELSE (Bachelor) Markedsføring og ledelse 1 - MAL1 Timetall5 timer per ukeFagets innholdMarkedsføring og ledelse er et levende og tidsriktig fag hvor teori og praksis går hånd i hånd. Du får innblikk i hvordan en organisasjon fungerer og hvordan man kan bruke faget for å møte et marked i stadig endring

Live Marie Toft Sundbye - Undervisningleder - Valler vgs

Markedsføring, innovasjon og ledelse. Det første studieåret gir grunnleggende innføring i økonomisk administrative fag. De to siste studieårene vil du følge fagene som inngår i din spesialisering. Du kan reise på utveksling til en av våre mange internasjonale partnere i femte semester Pris: NOK 5850 Varighet: Du får tilgang til Markedsføring og ledelse 1 i 365 dager fra den dagen du melder deg på. Studiebelastning: kurset tilsvarer 17 % av et fullt skoleår (5 uketimer eller 140 årstimer) Finansiering: NooA Videregående er godkjent for lån i Lånekassen. De gir støtte til utdanninger som omfatter minst 50 % av et fulltidsstudium, dvs at du må ha minst 420 årstimer. Fullstending eksamensbesvarelse i faget Markedsføring og Ledelse, MRK34141. Markedsplan + faglig begrunnelse, karakter B. NOK 50.00 - Kjøp nå Gå til kassen Lagt i handlevogne Ta utdanning innen markedsføring, reiseliv og kulturopplevelser ved Handelshøgskolen Innlandet. Søknadsfrist innen 15. april

Studiespesialisering

Markedsføring og ledelse 1 - markedsføring og ledelse Vg

 1. Kjøp 'Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet' av Frode Hjertnes fra Fagbokforlaget
 2. Og det som selges er en merkevare. Og ellers - vann. Det forteller litt om verdien av en merkevare, og kan lære oss noe om prissettingen som signal på eksklusivitet. Og enda vi har friskt vann i springen så er vannet dyrere her enn andre steder
 3. {id:uuid:2d63bfe4-80e9-455e-a9da-a4662aeba585,kode:SAM3007,uri:http://psi.udir.no/kl06/SAM3007,url-data:http://data.udir.no/kl06/SAM3007,tittel.
 4. Oppgaven er en eksamensoppgave i markedsføring og ledelse med kommunikajonsstrategi som tema. Besvarer oppgave nr. 2, høsten 2011. Oppgaven gikk ut på å foreslå en kommunikasjonsstrategi for Isklar flaskevann slik at salget blant elever på videregående skoler skal øke
 5. Økonomi, ledelse og innovasjon. Arbeidsrett (7,5 sp) Arbeidsrett (7,5 sp) Annet studiested; Angir om du tillater bruk av verktøy for brukertilpasset markedsføring. Inneholder ingen personlige data. 1 år eZSESSID Brukes av vårt CMS-system eZ Publish for å lagre brukersesjonen
 6. Finn Markedsføring og ledelse Caserapport på Studienett.no. Les materialer med sjanger Markedsføring og ledelse Caserapport til inspirasjon

Digital markedsføring og markedsføring gjennom sosiale medier har fått en viktig plass i flere kapitler. I tillegg har boken fått tilført mange nye og aktuelle eksempler. «Markedsføringsledelse» henvender seg i første rekke til studenter som tar et innføringskurs i markedsføring, men også ledere og markedsførere vil ha stort utbytte av boken - enten de benytter den som. Hei. Flere som skal opp i skriftlig eksamen i markedsføring på mandag og har nettopp fått forbredelsesdelen? Tenkte jeg skulle starte en tråd å diskutere hvilke oppgaver folk tror kan komme på eksamen. Generell informasjon som kan være nyttig til eksamenen er også velkommen. I forbredelsesdelen s.. Visjon 2 med nettsted for markedsføring og ledelse vg3 kommer våren 2012. Forfattere: Per Emil Nørgaard og Bengt Erik Olsen. Kontakt oss Nødvendig programvare Rettigheter Om nettstedet Kjøp lisens Bestill prøvelisens. Eksamen Markedsføring og ledelse 2 Våren 2015 Logg inn for å følge dette . Følgere 41. Eksamen Markedsføring og ledelse 2 Våren 2015. Mot å betale en franchiseavgift får franchisetaker rett til å bruke konseptet til franchisegiver, og da å delta i felles markedsføring,. Hei! Er det flere som har kommet opp i markedsføring og ledelse 2 skriftlig nå som har lyst til å dele tanker og ideer? Læreren min er overbevist om at det kommer noe om ledelse/rekruttering og lignende siden det visstnok er lenge siden sist. Tanker om tema

Markedsføring utdanning

 1. Del 4 Personalutvikling og ledelse / Etikk og samfunnsansvar Tilleggsoppgaver På Utdanningsdirektoratet sine sider finner du læreplanen for markedsføring og ledelse - programfag i studiespesialiserende studieprogram
 2. Markedet bedriften opererer i. Nå skal dere bli bedre kjent med bedriften dere har valgt, i lys av fagstoffet i kapittelet Ulike markeder.Ett av kompetansemålene i Markedsføring og ledelse 1 sier at eleven skal kunne «gjøre rede for hva som kjennetegner forbrukermarkedet og profesjonelle og internasjonale markeder»
 3. Markedsføring og ledelse 1. Marked og målgrupper. Markedsføringsbegrepet. Forhold til ansatte. Fagstoff. Forhold til ansatte. Egne ansatte er ofte den største og viktigste ressursen i en bedrift. Ansatte kan bidra til at selskapet de arbeider for.
 4. Markedsføring og ledelse. Søk. Kommende. Verk. Kategori Barnetrinn Matematikk Engelsk KRLE Norsk Morsmål Norsk som andrespråk Samfunnsfag Ungdomstrinn Norsk Matematikk Samfunnsfag.
 5. Markedsføring og ledelse 1. Situasjonsanalyse og markedsinformasjon. Situasjonsanalysen. Situasjonsanalysen. Fagstoff. Situasjonsanalysen. God styring gjør det lettere å lykkes med markedsføringen! Men for å kunne ta de riktige valgene må markedsføreren.

Læreplan i markedsføring og ledelse (Utkast

 1. Markedsføring og ledelse prøve; Emiló Distribusjonscase | Markedsføring & ledelse; Innhold av høy kvalitet Alle notater og oppgaver er kvalitetssikret. Sikkert og anonymt Dine opplysninger vil alltid være anonyme. Flere tusen hjelpemidler Vi har et stort utvalg av oppgaver og notater
 2. Utdanningen gis en bred og grundig innføring i fagområder knyttet til arbeidet med ideutvikling, planlegging og drift av en opplevelsesbedrift samt planlegging, organisering og ledelse av arrangementer og events. I studiet kombineres innsikter fra opplevelsesproduksjon, prosjektstyring, markedsføring, bedriftsøkonomi og innovasjon/nyskapning
 3. Markedsføring og ledelse 2: Freia Sjokolade - Tentamen. Tentamen i markedsføring om Freia. Innhold Markedssegmentering s.2 Målgruppevalg s.3 Konkurransemidlet pris s4 Prissettingsmetoden s.5 Prisdifferensiering s.6 Rabat og bonus s.6 Prissetting i produktets.
 4. I årsstudiet kan du velge mellom emner som organisasjon, bedriftsøkonomi I m/IKT og bedriftsøkonomi II, samfunnsøkonomi, forretningsjuss, ledelse, markedsføring og entreprenørskap. På årsstudiet i økonomi og ledelse undervises det i emner som er ment å danne basis for videre læring i det praktiske liv
 5. ar i Markedsføring og ledelse 10. mars 2017 på Sentralen, Oslo

Læreplan for markedsføring og ledelse Videregående

Markedsføring og ledelse - Markedsundersøkelse - Easyruss . Tillagte filer. File; Ekspansjonsmatrisen.docx: Legg igjen en kommentar Cancel reply. Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med * Lagre mitt navn, e-post og nettside i denne nettleseren for neste gang jeg kommenterer Markedsføring og ledelse 1. Organisasjon og ledelse. Organisasjonsoppbygging. Kjennetegn på måloppnåelse. Egenvurdering. Kjennetegn på måloppnåelse. Her er et forslag til kriterier for måloppnåelse for emnet om organisasjonsoppbygging. Dersom du ønsker høy måloppnåelse, må du både kunne gjengi fakta. Markedsføring og ledelse 2 (SAM3006) - udir. markedsføring og ledelse 1 og markedsføring og ledelse 2. Markedsføring og Skriftlig eksamen blir utarbeidet og sensurert sentralt. Muntlig eksamen. SAM3006-Markedsføring og ledelse 2 SAM3016-Sosialkunnskap SAM3023-Rettslære 2 APO3004- Tverrfaglig apotek Tirs 20/6 MUNTLIG EKSAMEN VG1 OG V Oppgaven er første del av et større arbeid som berører alle kompetansemålene i Markedsføring og ledelse 1. Dere kan gjerne jobbe i faste grupper på tre til fem medlemmer, slik at dere kan lære av og inspirere hverandre i arbeidet. Velg bedrift og kom i gang. Finn en bedrift som dere synes er spennende, og som har et godt og informativt.

Markedsføring, innovasjon og ledelse - bachelorprogram - 3

Entreprenørskap og bedriftsutvikling skal øke kompetansen om hvordan en virksomhet etableres, drives og utvikles. Videre skal faget øke forståelsen for etiske og miljømessige konsekvenser ved næringsvirksomhet. Opplæringen skal gi forståelse for ulike fagområder som ledelse, økonomi, markedsføring, salg og personalpolitikk Notater og tips tas imot med åpne ermer Med tanke på tidligere eksamener, så virker det som distribusjon, konkurransemidler, Eksamen Markedsføring og Ledelse 2 2019 Logg inn for å følge dette . Følgere 4. Eksamen Markedsføring og Ledelse 2 2019. Av Vii3T,.

Markedsføring og ledelse 2 - markedsføring og ledelse Vg

Her kan du se besvarelser av eksamensoppgaver fra Markedsføring og ledelse 2 eksamen mai 2013 på Vgs - Studiespesialisering, Privatist og Vgs - Studiespec. m. formgivningsfag Det skilles mellom markedsføring og ledelse 1 og 2. Faget skal gi økt forståelse for hvordan marked, organisasjon og ledelse spiller sammen, og hvordan organisasjoner arbeider for å synliggjøre tilbud og påvirke forbruket og hvilken rolle organisasjoner spiller i samfunnet. Faget skal utvikle kunnskap om hvordan en organisasjon fungerer internt og eksternt, og synliggjøre det. Markedsføring, innovasjon og ledelse er kjerneområder for å skape konkurransedyktige og fremtidsrettede bedrifter og organisasjoner. Mål og innhold. Hovedtyngden i studiet ligger på markedsføring, ledelse og forretningsutvikling der du tilegner deg grunnleggende administrative og økonomiske verktøy som brukes i næringslivet Markedsføring, innovasjon og ledelse - Videre studier Med en bachelor i markedsføring, innovasjon og ledelse er du kvalifisert til å søke på følgende masterprogrammer ved NTNU

kunne planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer ha innsikt i relevante fag og yrkesetiske problemstillinger knyttet til internasjonal markedsføring, innovasjon, og ledelse Har inngående og spesialisert kunnskap på et høyt nivå innen sitt valgte fordypningsområde, dvs. enten ledelse og innovasjon eller markedsføring. Ferdigheter: Kandidaten kan analysere og forholde seg kritisk til relevante informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer, samt gjennomføre uavhengige vurderinger og utvikle prosjekter under veiledning Markedsføring, innovasjon og ledelse - Søk opptak. Opptakskrav. Generell studiekompetanse (evt. realkompetanse). Krysspublisert! Hvordan søke opptak (fellesartikkel) Hvordan søke opptak Søk opptak via Samordna opptak . Frist: 15. april - for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning

Bachelor i markedsføringsledelse B

Valg og ledelse av ulike organisasjonsformer i forsyningskjeden står sentralt. Grunnutdanning i ledelse. Kurset Logistikk og markedsføring kan også inngå som en del av Grunnutdanning i ledelse, en kurspakke med prisfordel. Programmet er for deg som ønsker å utvikle din lederkompetanse på kort tid Her finner du alt av informasjon om utdanning innen MARKEDSFØRING, INNOVASJON OG LEDELSE (Bachelor).Studiet går under: Økonomi, marked og administrasjon.Det er registrert 83 relaterte studier til utdanningen MARKEDSFØRING, INNOVASJON OG LEDELSE (Bachelor) Men markedsføring er mye mer enn det. Markedsføring handler om å forstå kundenes behov, samt tilby tjenester og produkter som skiller seg ut fra konkurrerende tilbud, på en eller annen måte. Konkurransemidler. Markedsføring dreier seg om å bruke virkemidler som fører til kjøp og skaper fornøyde kunder som gjør gjenkjøp

Her finner du alt av informasjon om utdanning innen LEDELSE OG MARKEDSFØRING (Master).Studiet går under: Økonomi, marked og administrasjon.Det er registrert 105 relaterte studier til utdanningen LEDELSE OG MARKEDSFØRING (Master) Markedsføring og ledelse 1 (2MF1) Markedsføring og ledelse er et levende og aktuelt fag hvor dere som elever har mye å knytte lærestoffet til siden dere også er forbrukere (kunder som kjøper). Faget gir innblikk i hva som påvirker forbrukere, og hvordan bedrifter kan benytte markedsføring til å øke salget sitt og bli større Markedsføring og ledelse 1 og 2 Fagets innhold. Faget markedsføring og ledelse har hovedfokus på markedsføring, men som navnet tilsier berører vi også organisasjon og ledelse. Det er et spennende fag som favner vidt, og uansett hva du gjør senere i livet, vil du helt sikkert få bruk for noe av det du lærer Besvarelsen er en prøveeksamen fra våren 2014 som er basert på en tidligere eksamensoppgave som ble gitt i markedsføring og ledelse høsten 2013. Eksamensoppgaven kommer inn på temaer som visjon, forretningsidé og overordnede mål, merkevarebygging, distribusjonsstrategier og etisk produksjon og økonomisk bærekraftig forretningsdrift Ønsker du å få innsikt i det økonomisk- og administrative fagområdet? Er du samtidig opptatt av nettverksbygging og ønsker å studere på deltid, da kan dette være studiet for deg. Studieprogrammet er tilrettelagt for personer som er i jobb og som ønsker å få en grunnleggende forståelse innenfor markedsføring, organisasjon, strategi, ledelse og forretningsutvikling. I tillegg.

Markedsføring og ledelse - Universitetet i Agde

Markedsføring og ledelse 1 . I markedsføring 1 lærer du om: I markedsføring og ledelse 1 lærer du om hva markedsføring er, og hva det kan brukes til. Vi lærer om ulike prosesser og hvordan man analyserer et marked. I tillegg bruker vi det vi lærer praktisk i en case, der vi tar utgangspunktet i situasjoner med reelle bedrifter har kunnskap om økonomi, markedsføring og strategi, samt kan relatere dette til organisasjon, ledelse og digitaliseringsprosesser; kjenner til aktuell forskning og utvikling innenfor organisasjonsfaget og ledelsesfaget, samt kan oppdatere sin fagkunnskap innenfor fagområdet . Ferdigheter Kandidate Her finner du alt av informasjon om utdanning innen MARKEDSFØRING OG LEDELSE 1 (vgs-privatist).Studiet går under: Økonomi, marked og administrasjon.Det er registrert 18 relaterte studier til utdanningen MARKEDSFØRING OG LEDELSE 1 (vgs-privatist) Karakter skal settes etter hver kandidat og formidles til kandidatene fortløpende. Kandidaten har krav på en begrunnelse for karakteren som er basert på kjennetegn på måloppnåelse i faget. Annet: I Markedsføring og ledelse 2 går privatister kun opp til skriftlig eksamen med fagkode SAM3006 Økonomi, ledelse og markedsføring for frisører. Dette studiet gir deg kunnskaper og ferdigheter innen ledelse, økonomistyring og markedsføringsledelse (LØM). Studiet er et godt utgangspunkt for deg som ønsker å starte opp med en egen virksomhet eller et nødvendig faglig grunnlag for deg som allerede er leder i en frisørbedrift

Markedsføring og merkevareledelse - Bachelor Høyskolen

 1. istrasjon 69 Produkte
 2. Din hverdag som student i markedsføring, innovasjon og ledelse studiemiljø Du er sannsynligvis vant med klasseromsundervisning og fastlagte timeplaner preget av mange obligatoriske gjøremål
 3. Finn Markedsføring og ledelse Sammendrag på Studienett.no. Les materialer med sjanger Markedsføring og ledelse Sammendrag til inspirasjon
 4. Skaff deg internasjonal erfaring. Du kan ta deler av bachelor i internasjonal markedsføring og reiseliv i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne.Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet
 5. Markedsføring og ledelse skal utvikle forståelse for hvordan teoriene kan anvendes til å utarbeide konkrete markedsføringsstrategier og iverksette tiltak. Videre skal faget gi innsikt i hva menneskelige ressurser betyr i en organisasjon, og hvordan ledelse utvikler og setter rammer for den

Serviceledelse og markedsføring - Bachelo

284 produkter i kategorien Markedsføring, økonomi og ledelse. Personvern i arbeidsforhold Christian Kjølaas. kr 399. Legg i handlekurv. Organisasjon og organisering 6. utgave Tor Busch Jan Ole Vanebo Erlend Dehlin. kr 589. Legg i handlekurv. Bedriftens hemmelighet - og.

Eksamen Historie og Filosofi 2 - våren 2013 (skriftlig
 • Disguised toast sub count twitch.
 • South african.
 • Innbakt kylling thai.
 • Lederimitat hose damen.
 • Media markt kocaeli.
 • Wilde zicke vip lounge.
 • Agar freiburg.
 • Merlin oldenburg kreyenbrück.
 • Elektromagnetisk stråling snl.
 • Therizinosaurus ragnarok.
 • Auckland new zealand wikipedia.
 • Wohnung mieten vollmerhausen.
 • Fläche berlin.
 • Pontiac fiero 1986.
 • Happy lights.
 • Hyttemøbler bergen.
 • Audition jenter 14 år 2017.
 • Chili in öl einlegen rezept.
 • Svartvita vykort.
 • Handletteren.
 • Gull anheng.
 • Magensteine hühner.
 • Mädchen schreiben whatsapp.
 • Jamie oliver grill test.
 • Hvordan få en kvinne forelsket.
 • Budapest university of technology and economics.
 • Politikk og ideologier på 1800 tallet sammendrag.
 • Eset admin.
 • Lufttørkende leire.
 • Openingstijden hema zutphen.
 • Malt ambassador.
 • Langlaufen mitterbach.
 • Kjerringråd mot flått på katt.
 • Quien es el chino antrax.
 • Overleden vlaamse zangers.
 • Spedbarn drømmer mareritt.
 • Liste over syndromer.
 • Number of hotel rooms in las vegas.
 • Day trips from malaga to morocco.
 • Youtube begrüßungen generator.
 • You and i nettbutikk.