Home

Gjelder vegtrafikkloven på ferge

Forskriften gjelder for transport med ferje i riksvegsamband, og når slik ferje anløper ferjeleie utenfor riksvegnettet. Forskriften gjelder også på ferje i fylkesvegsamband og kommunale samband når vedtak om dette er truffet av kompetent myndighet. § 2 Vognførers ansvar Når det gjelder regler om godkjenninger, kompetansebevis m.m. som i medhold av vegtrafikkloven kreves for å utføre visse typer virksomhet, kan departementet gi forskrifter om saksbehandlingsregler til utfylling av reglene i tjenesteloven, herunder om saksbehandlingsfrist og rettsvirkninger av fristoverskridelse Vegtrafikkloven gjelder om bord Ved ombord- og ilandkjøring og på bildekket gjelder vegtrafikkloven og de forskrifter som ellers gjelder for kjøring med motorvogn. Anvisninger fra ferjemannskap er rådgivende, og all kjøring om bord skjer på bilførerens eget ansvar Loven gjelder all trafikk med motorvogn. Den gjelder også annen ferdsel, men da bare på veg eller på område som har alminnelig trafikk med motorvogn Trafikkreglene gjelder for all trafikk på vei, og må følges uansett om du er gående, på sykkel eller kjører. Bilens lys. Her finner du informasjon om hvilke krav det er til lys på bilen. Kjøring i rundkjøringer. Det finnes ikke særskilte trafikkregler for kjøring i rundkjøring

Forskrift om transport med ferje - regjeringen

Kun kjøretøy betaler på ferge. Det er kun kjøretøyer det løses billett for på fergene i Troms og Finnmark, men alle reisende skal telles på billettmaskinen.. Sykler, rullestoler og biler kjøpt med støtte fra NAV reiser gratis med fergene i Troms og Finnmark, men må telles i billettmaskinen, jfr. krav fra Sjøfartsdirektoratet AutoPASS-fergekort får man ved å tegne en AutoPASS-fergeavtale på www.autopassferje.no. Hvis man ikke har brikke må man kontakte et bompengeselskap for å tegne avtale og få brikke, se oversikt på www.autopass.no. AutoPASS-fergekort gjelder på fergesamband med betaling for både passasjerer og kjøretøy

Med forskuddsavtale får du 40-50% rabatt på ferjereiser. Les mer om avtalen her. OPPDATERING I KORONATID: Klikk her for viktige oppdateringer om billetteringsmetoder og priser under koronapandemien.. NB: Posten i Norge leveres i dag kun annenhver virkedag Fjord1 ASA, 6902 FLORØ. Org. nr. 983 47 2583. Personvern og cookies Ring 177 for generell ruteinformasjon Personvern og cookies Ring 177 for generell ruteinformasjo

Lov om vegtrafikk (vegtrafikkloven) - Lovdat

Abonner gratis på vår rutevarslingstjeneste pr SMS og E-post Overgangsordninger og refusjon av gamle fergekort Skjema for refusjon og erstatning av kort kan hentes på alle våre fartøy, i resepsjonen i Tromsø, eller lastes ned fra denne siden Du som fører tunge kjøretøy må ta nødvendige pauser og ikke kjøre for lenge. Dette reguleres gjennom pålagt døgnhvil og ukehvil i et felles europeisk regelverk og registreres ved hjelp av fartsskrivere i kjøretøyet For ruteopplysninger se Frammr.no eller Fjord1.no. Dette gjelder til og med 31 desember. 02.11.2020, kl. 08:28 Seivika-Tømmervåg. Rute 50 Seivika - Tømmervåg: Det blir innstillinger i sambandet på grunn av kaiarbeid fra onsdag 16. september, og i ca. to måneder

Vegtrafikkloven § 31 første ledd jf. § 3. Vegtrafikkloven § 31 er en straffebestemmelse og går under kapittelet i loven som heter reaksjoner ved overtredelse. Loven skal fastslå forskjellige straffer basert på forskjellige lovbrudd. Poenget med loven er at de samme lovbruddene skal straffes på lik linje for alle Grunnregelen er den prinsipielle hovedbestemmelse for all veitrafikk, inntatt i vegtrafikkloven § 3: «Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret». Grunnregelen bygger på de to viktigste målsettinger for trafikklovgivningen: trafikksikkerhet og en.

Tips til våre fergetrafikkanter - FosenNamso

 1. SKREKKEKSEMPEL: En overlastet lastebil på en ferge langs Helgelandskysten i 2012. Foto: (Statens vegvesen) - Jeg synes det er horribelt at dette ikke blir tatt tak i, det kan jo være direkte.
 2. Se rutekart og rutetider for ferjer / ferger i Norled. Mer informasjon om ferjekort, ferje takster, transportvilkår og driftsmeldinger
 3. Bare på den korte veien jeg har fra leiligheten og til togstasjonen, drøye to kilometer, ser jeg daglig syklister som gir blanke i vegtrafikkloven. Det sykles på rødt lys, i motsatt kjørebane, i feil retning i sykkelfeltet og i full fart på fortau, noe som naturligvis skaper trafikkfarlige situasjoner
 4. Hvordan vil du tolke forskjellen på det som står i VTL, og det som står i trafikkreglene når det gjelder fartsregler? VTL § 10 gir hjemmel for trafikkontroll. Gå inn i forskrift om bruk av kjøretøy og beskriv de pliktene vi har ved trafikkontroll. VTL § 11 gir hjemmel for unntak for utrykningskjøretøy
 5. gjelder samme regler som for sykkelveg. På en gang- og sykkelveg sykler du sammen med de som går. Trafikkreglene sier at du skal sykle på høyre side av vegen. Dette gjelder også når du sykler på en gang- og sykkelveg. Som syklist må du ta hensyn til at gående på en gang- og sykkelveg går på begge sider

Vegtrafikkloven - regjeringen

Vegtrafikkloven av 18. juni 1965 er en rammelov som gir bestemmelser om trafikken, om skilt, hastighet, parkering med mer, og er lovhjemmelen for forskrifter om veitrafikk. Loven gir videre regler om godkjenning og registrering av kjøretøy, om fører av kjøretøy, herunder alkoholpåvirkning og personlig verneutstyr, om førerkort, øvelseskjøring, kjørelærere og trafikkopplæring Formuleringen «på veg» går også igjen i mange av bestemmelsene i forsøksloven. Dette har sannsynligvis sammenheng med at det antas at de langt fleste søknader vil gjelde forsøk utført på veg sammen med annen trafikk for å teste ut teknologien på en realistisk måte. Problemet er at dette snevrer inn virkeområdet i vegtrafikkloven Ferga ble bygd i 1972, og skal være godt egnet til transport av både maskiner, biler og mennesker. Reiselivsmuligheter for øyriket. Etter møtet på rådhuset ble de to ordførerne i Harstad og Senja enige om å søke om forprosjektmidler for å se på muligheter som kan sette i gang prosjektet Ut fra vegtrafikkloven gjelder blant annet følgende regler: 1. Bruk kjørebanen, og så langt til høyre på denne som mulig, eller på veiens skulder dersom slik finnes (del av vei utenfor kantlinjen). 2. Det er forbudt å ri/kjøre på gangvei, fortau, gangbane, sykkelvei eller sykkelbane, hvis ikke helt spesielle forhold tilsier noe annet. 3

Trafikkregler Statens vegvese

På dette websteder finner du lenker til noen av ferjetidene som gjelder for Hordaland. Her finner du flere ferjeruter eller lenker til flere ferjeruter for Hordaland: Bruravik - Brimnes; eferge.com - Bergen; Ferge Halhjem - Sandvikvåg; Ferje Hatvik Venjaneset; Fjord1 ferjeruter; Kvanndal - Utne og Kinsarvik - Utne; Norled Ferjeruter Hordalan FERJERUTER. Fergerutene kan endres på kort varsel. Ruter for Lyngen- og Ullsfjordferja. Gjelder f.o.m. 02.01.2020 t.o.m. 01.01.2021 A-rute: 08.06.20 - 13.09.2 Juridisk Vegtrafikkloven Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret På alle disse sambandene er det fra 1. mars halv pris både på enkeltbilletter og på allerede rabatterte verdikort. Men en del samband er ikke med på ordningen. Flere steder må elbileiere fortsatt betale full pris på ferjene. Blant annet gjelder dette på alle fylkesveisambandene i Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal

Fergekaos: − Håper det ikke er en superspreder her. Turist Andreas Norem ble slått i bakken av synet som møtte ham på fergen fra Bodø til Moskenes i Lofoten VEGTRAFIKKLOVEN GJELDER OM BORD Av hensyn til plassering av kjøretøy og gods på bildekket, samt best mulig sykler om å benytte våre ferger. La ikke barn være uten tilsyn på bildekket. Ikke forlat barn alene i bilen. Vær varsom når du må bevege deg på bildekket

Sørlandets Maritime AS Org.nr. 883 480 902 Postadresse: Einersvika 8, 4912 Gjeving Fakturaadresse: sma@mottaket.no tlf.: 97649861 97649861@online.n Det samme gjelder billetter som utstedes ved transport av kjøretøy på ferge eller annet fartøy på innenlands veisamband. For at billetten skal kunne brukes som legitimasjon for fradragsberettiget inngående merver-diavgift, stiller direktoratet som vilkår at kjøperen selv på billetten (eventuelt på et vedlegg til denne) angir formålet med den enkelte reise, samt daterer og signerer. Plass bør bestilles på forhånd. Gjestens fulle navn, adresse og telefonnummer samt fødselsdato og nasjonalitet skal oppgis. For gruppebestillinger (20 personer eller fler) skal fullstendig navneliste og alder på de reisende være Color Line i hende senest 7 virkedager før avreise domfellelsene gjelder trafikkulykker. er det heller ikke unormalt at domfellelsene på området blir utsatt for oppmerksomhet og debatt. Debatten på området har over tiden ført til lovendringer, men vegtrafikkloven er i stor grad presiseringer av det generelle aktsomhetspåbudet i § 3 Lena Holmen trodde knapt sine egne øyne da hun fant ut at hun og familien må betale 5484 kroner for å ta med seg campingvogna til fastlandet. Men det er ikke akkurat gratis for det offentlige.

Ferge - Troms fylkestrafik

 1. Klager på tilleggsgebyr eller borttauing av parkerte kjøretøy. Hvis du skal klage på et gebyr eller en borttauing, må dette skje innen tre uker. Klagen skal sendes til kommunen. I klagen må du skrive hvilket gebyr det gjelder, navn, adresse, og andre nødvendige opplysninger, og din begrunnelse
 2. - Det gjelder å være litt kreativ med hva vi kan få til å bruke ferga til, legger Rognli til. Forrige gang sommersambandet Stornes-Skrolsvik var i drift, kostet det rundt 7 millioner kroner for en driftsperiode på 4-5 uker, ifølge Opsal
 3. På webstedet biltilsalgs.com finner du lenker til bilforhandlere, Rutetider for ferge og hurtigbåt i Kragerø. Skal du til Jomfruland finner du rutetider her. Det samme gjelder for andre øyer og områder rundt Kragerø. Sandefjord - Strømstad

AutoPASS-betaling på ferger fra nyttår Bobilverden

Dette er viktig for dem det gjelder, for det skal fremdeles være enkelt å ta ferge i Norge, sier Dale i en pressemelding. Etter at regjeringen ba Vegdirektoratet se på regelverket for AutoPASS på ferger, kom direktoratet med et forslag om å opprette et eget AutoPASS for fergekort for personreiser, som første delleveranse Avtalen gjelder i hele landet. For eksempel kan du velge det selskapet som administrerer bomstasjonene som du passerer oftest. Se kartet på hovedsiden. Du kan sjekke hvilke takster, rabatter og regler de ulike selskapene tilbyr. Les mer om takster og rabatter..

AutoPASS for ferj

Prisbegrensningene gjelder ikke på ferge eller cruisebåter når du ikke lenger er knyttet til ditt vanlige nettverk. - Ferger og cruiseskip har ofte egne GSM-nett om bord som bruker satellitt for å koble seg til land. Det blir ofte dyrt. Du bør derfor sjekke prisen på din mobiloperatørs hjemmeside før du reiser til sjøs, sier Myrstad Fri EU/EØS-roaming gjelder ikke på ferjer Surfet for 9.500 kroner på Kiel-ferja Sønnen surfet for 69 kroner per megabyte, faren måtte betale. DYRT: Å surfe ombord en ferje kan bli rådyrt. Mobilnettet der er båtens eget, og fri roaming gjelder ikke. Illustrasjonsfoto: Shutterstock / NTB Scanpix Vis me Står på vilje - Så har jeg selvfølgelig forståelse for at Ruter må ha fokus på sikkerhet. Båten er likevel langt fra full på mange av avgangene, og det å ta med noen ekstra sykler ville i praksis vært fullstendig uproblematisk dersom det er vilje til det. Det finnes jo også flere alternativer når det gjelder hvor de kan plasseres Dette gjelder for kjøretøy som allerede står på stedet (disse blir notert). For ander kjøretøy gjelder reguleringen fra da skiltet er satt opp og avdekket. I parkeringsforskriften som trådde i kraft 01.01.17 er det en del overgangsbestemmelser. Lov om vegtrafikk (vegtrafikkloven Dersom et kjøretøy parkeres eller stanses i strid med vegtrafikkloven, kjøretøy parkeres i kommunal vei nærmere enn 5 meter fra et kryss. Kontrollsanksjon. Dersom vilkårene for parkering på et område avsatt til parkering brytes, For gebyr/kontrollsanksjon gjelder vanlig inkassolovgivning

Mortavika-Arsvågen - Fjord

Da nytter det lite at første fergeavgang på lørdager er klokka sju. På lørdager er behovet en fergeavgang klokka 06.00, både for å kunne rekke fly, og slik at skiftarbeidere kan komme seg på jobb til rett tid. På søndager gjelder det samme. Første fly klokken 09.20, mens første ferge går klokken 08.3 - Det gjelder å øke kompetansen på området, Kristoffersen frykter at økt antall batteridrevne biler og ferger skal gi flere branner som er farlige og vanskelige å slukke

Gjelder vegtrafikkloven når du kjører inn i en båt for en

Torghatten Nord informerer om utsatt avgang i sambandet Bodø-Værøy-Røst. Det gjelder B-ruta.Avgangene fra Bodø mandag kl 0445 er endret til kl 08 00.MF Bodø sette - Det var elleve passasjerer som nektet å gå av fergen da det skulle fraktes sprengstoff fra Skjeltene på fastlandet til Haramsøya. Det er strenge restriksjoner på antall passasjerer om bord ved transport av sprengstoff, sier operasjonsleder Per Åge Ferstad i Møre og Romsdal politidistrikt til NTB På grunn av at det er mange som leier elsparkesykler for en kort periode, advarer interesseorganisasjonen NAF mot uhell. - Elsparkesyklene er ganske spreke og bremsekapasiteten på dem er variabel. Så det gjelder å ikke gi på for mye for å rekke å stoppe i tide, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF, i en pressemelding

Ferjer - AutoPAS

For samtaler i Norden og EU gjelder sekund-taksering, og for øvrige land gjelder minutt-taksering. Eksempelvis vil en samtale på 10 sekunder bli belastet for 1 minutt ved minutt-taksering. ** Mottak av MMS koster det samme som å sende MMS. *** Datapakke Verden 200 MB til 199,- kan benyttes på Skip (Telenor Maritime). Les mer her Dette gjelder selvsagt også for ferjemannskap. Derfor foreslår regjeringen å forlenge den midlertidige loven ut 2021, med åpning for at tiltaket kan benyttes så lenge det er behov for å beskytte mot smitte av koronaviruset på ferjene, sier samferdselsministeren

Reisende oppfordres nå til bruk av munnbind på buss og ferge i Fredrikstad og Hvaler, når det ikke er mulig å holde en meters avstand Ferge til Kanaløyene med AFerry. Booker ferger til Kanaløyene og informasjon for Kanaløyene ferge servicer

Jo - du kan bli anmeldt for kjøring på din egen gårdsplas

Vegtrafikkloven - Wikipedi

Vegdirektoratet sender på vegne av Samferdselsdepartement forslag til endring av lov av 18. juni 1965 om vegtrafikk (vegtrafikkloven) på høring. Det foreslås endringer i § 26 første, andre og femte ledd, endringer og nye ledd i § 27, gjort det. Det samme gjelder for trafikklærerne Sofus Gedde-Dahl i Cavotec sier at de ikke har inngått kontrakter på ladeplugger til el-ferger i løpet av 2017, men regner med at det vil skje mer i markedet i 2018. Det er først da den store bølgen av nye el-ferger begynner å rulle. Wärtsilä lanserte sammen med Cavotec en induksjonslader på ferga Folgefonn i september Nå blir det AutoPASS på ferge Nå blir det AutoPASS - betaling på ferge. Nyhet, Godstransport, Turbuss, Ekspressbuss, Kollektivtransport. Den nye ordningen gjelder for de fleste ferjesamband i landet, men ikke i Troms, Finnmark, noen strekninger i Trøndelag, Rogaland og på ferjesambandet Moss-Horten

Regler for sikring av last ved veitransporten i EU. I lenken European Best Practice Guidelines on Cargo Securing for Road Transport finner vi europeiske normer for sikring av last som gjelder i store deler av EU. Disse normene er gjort om til norske standarder: EN 12195, lastsikring på kjøretøy, sikkerhet del 1, 2 og 3 Det gjøres samme dag enten direkte i luken på fergen, eller over telefon 908 57 121. Har du lyst til å sykle på øyene, men har ingen sykkel selv? Ikke noe problem, lån en gratis sykkel på turistkontoret på Skjærhalden. Det er også gratis å ha med sykkelen på ferga. Det går buss til Hvaler helt fra Oslo en gang i timen

Vegtrafikkloven - Hje

24.08.2020-31.01.2021 : Priser(NOK). (11) Vegtrafikkloven § 22 femte ledd er etter sin ordlyd innrettet mot situasjoner der det kan bli politietterforskning på grunn av kjøringen. Formuleringen må også omfatte de undersøkelser som politiet umiddelbart foretar etter å ha stoppet en bilfører i fartskontroll Parkeringsbestemmelsene er regulert i vegtrafikkloven, trafikkreglene, skiltforskrift og parkeringsforskrift. Vi minner om. Skilting gjelder i kjøreretning - ikke nødvendigvis den retningen du har parkert. Skiltet gjelder frem til neste veikryss, eller frem til neste skilt

10:30 Lørdag og søndag- Ferge - Stopper på øyene . 12:00 Lørdag og søndag- Minicruise - Ingen stopp på øyene . 13:30 Lørdag og søndag- Ferge - Stopper på øyene. 15:45 Søndag- - Ferge - Stopper på øyene . Sommer rute: Gjelder fra og med 22. juni- til og med 11. august 2019: 10:30 Alle dager unntatt mandager- Ferge - Stopper på øyen Dette gjelder blant annet anleggseiere av kjøleanlegg, varmepumper, luftkjølingsutstyr og høyspentbrytere med f-gasser og de som monterer, utfører service og vedlikehold på slikt utstyr og som gjenvinner gass ved kassering. Det gjelder virksomheter som forsyner markedet med f-gasser og produkter som inneholder gassene

Dette må du vite om Autopass på ferge

Fergeruter på fergesambandet Mjånes - Hisarøy. Telefonnummer til fergen: 94005914. Rutene gjelder f.o.m 01.01.19. Fergeturen tar ca. 10 minut For skoleruter gjelder egne rutiner. Ta kontakt med skolen for mer informasjon. Ferge og hurtigbåt. Informasjonsskriv med barnets navn, alder, bestemmelsessted, navn på foresatt og kontaktinformasjon leveres til besetningen ved ombordstigning. Last ned informasjonsskriv her (pdf) Skoletransport følger egne rutiner

Vegtrafikkloven og trafikkreglene av Bjørn Edvard Engstrøm, Haakon I. Haraldsen, Hans-Petter Jahre, Magnus Matningsdal, Leif N. Olsen, Jens-Sveinung Wegner og Rolf B. Wegner - Les bok Busskort bestilles av administrativ stab, oppvekst og kunnskap når eleven begynner på skolen. Retten til skyss gjelder til og fra skolens ordinære tider. Elevene har således ikke rett til skoleskyss de dager de er på SFO. (Ot.prp.nr.60 (1997-1998) side 5). Reisefølge på ferge. Det er krav til reisefølge på fergen for elever under 10 år [1] Forordningen gjelder reiser på strekninger over 500 meter med passasjerfartøyer som har flere enn tre besetningsmedlemmer, og er sertifisert for over 12 passasjerer. [2] Gjelder bare der transportøren blir varslet om reisen og det konkrete behovet for assistanse minst 48 timer før avgang Statens vegvesen har besluttet at det ikke skal gjennomføres manuell billettering på riksvegferjene. Dette gjelder fra søndag (15. mars) og foreløpig en uke framover - til og med søndag 22. mars. - Dette gjør vi for å hindre smitte mellom trafikant og billettør. På den måten unngår vi å utsette mannskapet som har en samfunnskritisk.. Utlendinger med midlertidig oppholdstillatelse som straffes for alvorlige brudd på vegtrafikkloven, skal kunne utvises, foreslår justisminister Monica Mæland

 • Spedbarnsdødelighet i verden 2010.
 • Lamellendach kosten.
 • Mtv geordie season 16.
 • Sony ubp x1000es dolby vision.
 • November birthstone.
 • P4 nästa jönköping.
 • Barbera vinmonopolet.
 • Bröllop småland.
 • Gresk ord for budskap kryssord.
 • Kvinnelig stortingsrepresentant.
 • Jaguar test.
 • Wee traktor.
 • Hagewe runge.
 • Justin bieber vater alter.
 • Mũi né fairy stream.
 • Chinesisches horoskop feuerpferd 1966.
 • Reise polen krakow.
 • Lage side på facebook.
 • Leseordnung katholisch 2017.
 • Paracetamol.
 • Maxell tonbänder neu.
 • Pynteputer til hytte.
 • Stakefjær.
 • Swiss roller vita.
 • Cargonet er toget i rute.
 • Strikkeoppskrift julegenser.
 • Wieliczka salt mine.
 • Range rover evoque cabrio 2016.
 • Konzerthaus berlin kundenservice.
 • Pappmasje trelim.
 • Frankrikes kapitulation 1940.
 • Sport 2000 lermoos öffnungszeiten.
 • Testcard nets.
 • Oktoberfest 2014 datum.
 • Google type.
 • Engø gård mat.
 • Niederösterreich hauptstadt.
 • Psykologi sublimering.
 • Google earth kostenlos.
 • Meine stadt ehrenfriedersdorf.
 • Costa cruises ships.